Du er her:

ISO/IEC 17020:2012 er under revidering

Gassflaske med trykkregulator

Denne akkrediteringsstandarden er under revidering, og ny versjon kommer om noen år. Den nye utgaven vil komme på høring etterhvert.

Slik foregår prosessen

Det er flere trinn før en standard blir godkjent, noe som gjør at prosessen tar flere år. Stadiet prosessen er på nå per 12.3.24, er i en forberedende fase. Dette betyr at standarden er et arbeidsdokument som gjennomgås nå, før det behandles videre i en komité i neste steg. Etter at den har vært behandlet i en komité, blir den behandlet videre i flere ledd før den blir godkjent og publisert.

Vil du vite mer? Du kan lese mer om livssyklusen til en standard og mer detaljert informasjon om alle stegene direkte på ISO sin hjemmeside her.