Du er her:

ISO 50003:2021

ISO 50003:2021 Energiledelsessystemer — Krav til revisjons- og sertifiseringsvirksomheter innenfor energiledelsessystemer er publisert i mai 2021, og tidligere versjon fra 2014 er tilbaketrukket. IAF har utstedt en overgangspolicy - IAF MD 24. I henhold til dette kravdokumentet vil NA utføre samsvarsvurderinger for EnMS-akkrediteringer mot kravene i ISO 50003:2021 ved førstkommende bedømming. Utført GAP-analyse og implementering av endringer vil bli verifisert.

Overgangsperiode fra 2014 til 2021- versjon av ISO 50003 avsluttes i november 2023.