Du er her:

Informasjon om en ny felles kunngjøring fra IAF og ISO

Det er publisert en felles IAF (International Accreditation Forum) og ISO (International Organization for Standardization) kunngjøring den 22 februar 2024. Denne kunngjøringen omhandler et tilleggskrav om at klimaendringer skal vurderes i forbindelse med utforming og implementering av ledelsessystem.

Tillegget gjelder en rekke av eksisterende standarder for ledelsessystem og vil bli inkludert i alle nye standarder som er under utvikling eller revisjon.

Du kan finne mer informasjon og lese mer på IAF sin hjemmeside.