Du er her:

Spørsmål og svar i forbindelse med ekstraordinær situasjon - COVID-19

International Accreditation Forum (IAF) har publisert liste med spørsmål og svar relatert til akkrediterings- og sertifiseringsaktiviteter i forbindelse med ekstraordinær situasjon – COVID-19 utbruddet.

Klikk her for å lese informasjon vedrørende utvidelse av frister for overgang til gjeldende versjon av sertifiseringsstandard og IAF kravdokumenter, andre tidfestede sertifiseringsaktiviteter, utløpsdatoer for sertifikater m.m.

Som eksempel, er det presisert at overgang til gjeldende versjon av ISO 22000:2018,
ISO 50001:2018 er utvidet med 6 måneder (Q 28, Q20). Det samme gjelder migrasjonsperiode for ISO 45001:2018 (Q15).