Du er her:

Harmoniserte standarder

Se publiseringsinformasjon fra Norsk Standard, som gjelder NS-EN ISO 45001:2023 og NS-EN ISO/ICE 27001:2023.

Publiseringsinformasjon fra Norsk Standard

 

NS-EN ISO 45001:2023

2023-08-18 ble europeisk standard EN ISO 45001:2023 fastsatt som Norsk standard NS-EN ISO 45001:2023. Engelsk versjon ble utgitt 2023-08-18.

NS-EN ISO 45001:2023 erstatter NS-ISO 45001:2018 og NS-ISO 45001:2018/G1:2020.

Tekst i ISO 45001:2018 har blitt godkjent av CEN som EN ISO 45001:2023 uten endringer.

 

NS-EN ISO/ICE 27001:2023

2023-08-09 ble europeisk standard EN ISO/ICE 27001:2023 fastsatt som Norsk standard NS-EN ISO/ICE 27001:2023. Engelsk versjon ble utgitt 2023-08-09.

NS-EN ISO/ICE 27001:2023 erstatter ISO/ICE 27001:2022.

Tekst i ISO/IEC 27001:2022 har blitt godkjent av CEN-CENELEC som EN ISO/ICE 27001:2023 uten endringer.

 

Informasjon om harmonisering

Standarder må publiseres i Den europeiske unions offisielle tidsskrift (OJ) for å være harmonisert. En harmonisert standard er en europeisk standard anerkjent av en europeisk standardiseringsorganisasjon: CEN, CENELEC eller ETSI.

Norsk akkreditering vil oppdatere standarder i akkrediteringsomfang for relevante sertifiseringsorgan.

Les mer her (EN ISO 45001:2023)

Se også mer informasjon her (EN ISO/IEC 27001:2023)