Du er her:

Harmonisering av akkrediteringsstandarder

Oppdatering: Harmonisering av akkrediteringsstandarder

Oppdatering på harmonisering av akkrediteringsstandarder.

Bakgrunn

Harmoniserte standarder er europeiske standarder anerkjent av en europeisk standardiseringsorganisasjon som CEN, CENELEC eller ETSI. Standarder må publiseres i Den europeiske unions offisielle tidsskrift (OJEU) for å være harmonisert.

Akkrediteringsstandard NS-EN ISO 15189:2022

NS-EN ISO 15189:2022 har fått ett Annex ZA, NS-EN ISO 15189:2022/A11:2023, som fastsetter sammenhengen mellom nevnte standard og (EC) No 765/2088 (setting out the requirements for accreditation and market surveillance relating to the marketing of products and repealing Regulation), og ble publisert i OJEU 20. februar 2024. Norsk akkreditering har vedtatt den første akkrediteringen etter NS-EN ISO 15189:2022.


Akkrediteringsstandard EN ISO/IEC 17043:2023

For EN ISO/IEC 17043:2023, som er anerkjent av CENLEC, arbeides det med ett Annex ZA, og ventes sendt ut på høring i Europa mot slutten av mars 2024. NA vil fatte vedtak om akkreditering etter 2023 versjonen etter at Annex ZA er tatt inn og etter at standarden er publisert i OJEU.


Standarden for biobanker, EN ISO 20387:2020, er anerkjent av CEN, men er foreløpig ikke harmonisert.

Videre fremdrift

Norsk akkreditering følger arbeidet med harmonisering av standarden gjennom Europeisk akkreditering og trykk mot DG Grow i EU. Tidslinjen for harmonisering er ikke kjent.