Du er her:

God laboratoriepraksis – informasjon fra OECD

OECDs hjemmeside for Frequently Asked Questions (FAQ) er oppdatert.

Norsk akkreditering minner samtidig om denne siden, hvor det er mulig å finne veiledning til kjente problemstillinger. Les mer på OECD sin hjemmeside her.

Norsk akkreditering vil også informere om OECD GLP Discussion Group (DG). DG består av representanter fra industrien og fungerer som en høringsinstans og diskusjonspartner for myndighetsrepresentanter som deltar i OECD GLP Working Party (WP). Det er deltakere fra 15 av 38 MAD-medlemsland i DG, og det er et ønske om å øke antallet deltakere og styrke det internasjonale samarbeidet.

Norge har for øyeblikket ingen deltakere i DG. Interesse for å delta meldes til NA.