Du er her:

Bekreftelsebrev vedrørende akkrediterte Sars-cov-2 labratorier

Person som gjennomfører test laboratorium
Her finner du bekreftelsebrev på at medisinske laboratorier angitt på Norsk akkrediterings nettsider er akkreditert etter ISO 15189:2012, slik enkelte land krever at du vedlegger for å få innreise tillatelse.
Hvorvidt et laboratorium er akkreditert for SARS-CoV2 virus analyser framkommer av akkrediteringsomfanget. Informasjonen på akkrediteringsomfanget inkluderer også analysemetodikk.