Du er her:

Ny ISO 14001 & 9001

De reviderte versjonene av ISO 14001 og 9001 setter nye krav til ledelsessystem.

For sertifiserte startet en tre års overgangsperiode 15. september. Norsk akkreditering har startet prosessen med å akkreditere sertifiseringsorganene for å sertifisere etter 2015-utgavene av ISO 14001 og 9001. Så snart sertifiseringsorganene er akkreditert for de nye kravene kan de, som er forberedt, bli sertifisert etter de nye versjonene av standardene.

Nytt i de nye versjonene er blant annet helt andre krav til eierskap, interessepartkartlegging og flere resultatkrav. Det er også mindre prosedyrekrav i de nye sertifiseringsstandardene. Dette vil påvirke revisjonsmetodikken til sertifiseringsorganene når de er ute og sertifiserer.

Mer om de nye standarden hos Standard.no