Du er her:

World Accreditation Day

World Accreditation Day

Den 9. juni 2022 markeres World Accreditation Day (#WAD2022), et globalt initiativ etablert av ILAC og IAF for å fremme verdien av akkreditering.

Årets tema, “Akkreditering: Bærekraftig økonomisk vekst og miljø”, fokuserer på hvordan akkreditering støtter følgende av FNs bærekraftsmål:

  • Rent vann og gode sanitærforhold
  • Ren energi til alle
  • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Industri, Innovasjon og Infrastruktur
  • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
  • Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Stoppe klimaendringene
  • Livet i havet
  • Livet på land

 
En brosjyre med mer informasjon er tilgjengelig på nettsidene til ILAC og IAF, i tillegg til en felles uttalelse fra lederne IAF og ILAC.

ILAC og IAF har også sammen laget en video til anlednignen som kan sees her, og som oppsummerer hvordan akkreditering er med på å bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål.