Du er her:

Endring i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester fra 2024

Hånd som holder paragraf

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt å øke søknadsgebyr, saksbehandlingsgebyr, årsgebyr og administrasjons- og harmoniseringsgebyr med 4,4 prosent, avrundet oppover til nærmeste hele 10 kroner.

Endringene trådte i kraft 1. januar 2024.

De nye satsene fremkommer i kunngjort endringsforskrift her.

Betaling for tjenester som utføres av Norsk akkreditering er fastsatt i forskrift om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester.

Vil du vite mer om finansiering av våre tjenester? Les mer her