Du er her:

Nytt åremål: Seks nye år som direktør

Inger Cecilie Laake

Laake har vært ansatt i Norsk akkreditering siden 1991, og ble første gang utnevnt som direktør i 2017. Nå tar hun fatt på seks nye år som direktør med nytt åremål. 

- Jeg ble veldig glad da jeg fikk nyheten. Norsk akkreditering har et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er ikke ferdig med det jeg har lyst å gjøre, derfor var det fint å få kunne fortsette, sier Cecilie Laake.

- Det er en tillitserklæring fra Nærings- og fiskeridepartementet. Samtidig er denne først og fremst ikke til meg. Det betyr at laget har levert godt. Samtidig sier det noe om at departementet ønsker vi skal fortsette på det sporet vi er inne på. Det er bra.

Videre vektlegger hun miljøet som en viktig motivasjonsfaktor for å fortsette.

- Her er det alltid noen som har erfaring og kan noe som ingen andre kan. Og da utvikler vi jo oss også. Det syns jeg er spennende, sier Laake.

 

Ser økende bruk av akkreditering

- Akkreditering brukes innenfor flere og flere områder i samfunnet vårt. Det gjør at vi nå samarbeider med mange forskjellige nasjonale regulerende myndigheter. Dette var ikke noe vi gjorde i 1991 da jeg begynte. Nå er det helt andre krav til samhandling med andre sammenlignet med tidligere, sier Laake.

Videre forteller hun om behovet for akkreditering på viktige tjenester i samfunnet, og at mesteparten av ressursene går til å vurdere kompetansen til ulike virksomheter.

-  Samfunnet har behov for en uavhengig part som sier noe om ting blir gjort på riktig måte. Dette bidrar til trygge varer og tjenester i samfunnet, avslutter Laake.