Du er her:

Første selskap akkreditert etter ISO 17034

Mann som står foran

Norsk akkreditering har akkreditert Nippon Gases Norge som første selskap etter ISO 17034 – generelle kompetansekrav til produsenter av referansematerialer. Akkrediteringen omfatter produksjon av syntetiske naturgassblandinger som sertifisert referansemateriale ved avd. Spesialgass på Rjukan.
- Det er utrolig moro at vi nå har et selskap som er akkreditert for ISO 17034, sier Indira Secic, ledende bedømmer i NA.

Nippon Gases Norge AS Avd. Spesialgass Rjukan har en lang industrigasshistorie som startet med Norsk Hydros kunstgjødselproduksjon på Rjukan. Selskapet har mer enn 60 års erfaring i produksjon og utvikling av spesialgassblandinger, og har opp gjennom årene også hatt navn som bl.a. Hydrogas, Yara og Praxair.

Spesialgassavdelingens oppgave under Norsk Hydros produksjon av kunstgjødsel var å dekke Hydros behov for blandinger til kontroll av prosesser innenfor gjødselproduksjonen og petrokjemisk virksomhet. På den tiden fantes det ikke produkter på det kommersielle markedet som tilfredsstilte Hydros krav til kvalitet og usikkerhet, så en måtte utvikle disse selv. På grunnlag av erfaringer og tilegnet kompetanse, ble det senere startet produksjon av spesialgassblandinger for salg.

Stabilitetsforsøk har blitt utført siden slutten av 1970-tallet. Vurdering av stabilitet er en viktig del av planleggingen i prosessen med å produsere en referansegass. Å gjøre riktige valg i planleggingsfasen er viktig for å oppnå best mulig stabilitet. Garanti med hensyn til stabilitet er basert på stabilitetsforsøk og/eller produksjonserfaring. Dette har gitt data som gjør at man vet hvordan komponenter oppfører seg over tid.

Hvorfor gå opp et nivå til denne nye akkrediteringen?
Nippon Gases Norge AS ble i 2012 akkreditert etter ISO/IEC 17025. I 2020 ble vi informert av Norsk akkreditering om at ISO 17034 ville bli den nye, aktuelle standarden. Overgangen fra ISO 17025 til ISO 17034 er en prosess som har krevd tid og ressurser hos Spesialgass på Rjukan. Derfor er det hyggelig å kunngjøre at de også er først i Norge til å få denne akkrediteringen. I en overgangsperiode vil Nippon Gases Norge AS være akkreditert etter både ISO 17034 og ISO 17025. I november 2021 ble det oppnådd akkreditering som referansemateriale produsent etter NS-EN ISO 17034.

Hva ligger til grunn for NAs bedømming av Nippon Gases Norge?
Norsk akkreditering har bedømt at produksjonen av syntetiske naturgassblandinger som sertifisert referansemateriale er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 17034. Hensikt med bedømmingen er å bekrefte at Nippon Gases tilfredsstiller aktuelle krav. Referansematerialprodusenter (RMP) som oppfyller kravene i NS-EN ISO 17034 anses å være kompetente leverandører av sertifisert referansematerialer.

Kravene i NS-EN 17034 omfatter blant annet krav til produksjon, krav til homogenitet og stabilitet, samt fastsettelse av sertifiserte verdier med tilhørende måleusikkerhet. Videre setter standarden krav til personell, utstyr, lokaler og krav til ledelsen som følger opp produksjonen. Nippon Gases produserer sertifisert referansemateriale i henhold til kravene. Akkrediteringsomfanget til Nippon Gases finnes her.

Hvordan vil dere bruke akkrediteringen på sikt?
Referansegassen kan beskrives som «Synthetic natural gas mixture produced as a Certified Reference Material (CRM)». Dette CRM inneholder en rekke sertifiserte verdier som beskriver hele naturgass-sammensetningen. Sporbarheten til de sertifiserte verdiene oppnås gjennom akkreditert kalibrering av vekter, bruk av «primary reference materials», validerte analysemetoder, deltagelse i PT-tester og renhetsanalyse av råvarer.

Planleggingen av det som skal bli et CRM starter først når det kommer forespørsel fra kunde. Sammensetningen skreddersys kundens spesifikke behov, innenfor akkrediteringens omfang. Hver eneste CRM produseres og analyseres individuelt, og utstedes med et unikt sertifikat.

Viktige standarder i vår ISO 17034-akkreditering er ISO/IEC 17025, ISO 6142-1, ISO 6143, samt ISO Guidene 30, 31 og 35.