Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 020

DNV AS

Pressure Equipment

Postboks 300
1322 Høvik

Telefon: +47 67579900
E-post: MOANO378@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV GL AS Pressure Equipment
Veritasveien 1
1363 Høviker akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
Direktiv 2014/68/EU
Betegnelse
MOD D, MOD D1, MOD E, MOD E1, MOD H, MOD H1.
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
MOD D
CONFORMITY TO TYPE BASED ON QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS 
MOD D1
QUALITY ASSURANCE OF THE PRODUCTION PROCESS 
MOD E
CONFORMITY TO TYPE BASED ON PRESSURE EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE 
MOD E1
QUALITY ASSURANCE OF FINAL PRESSURE EQUIPMENT INSPECTION AND TESTING 
MOD H
CONFORMITY BASED ON FULL QUALITY ASSURANCE 
MOD H1
CONFORMITY BASED ON FULL QUALITY ASSURANCE PLUS DESIGN EXAMINATION