Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 019

Scandinavian Certification AS

Kammerherreløkka 5
3916 Porsgrunn

Telefon: 90656399 / 95119970
E-post: alexander@scancert.no
Hjemmeside: https://scancert.no/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17021-1:2015Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Scandinavian Certification AS
Olavsgate 26
3922 Porsgrunner akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 22000: 2005
Betegnelse
Styringssystemer for næringsmiddeltrygghet. Krav til organisasjoner i næringsmiddelkjeden
Merknad
Næringsmiddeltrygghet ihht ISO/TS 22003:2013
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
F
Distribusjon 
G
Transport og lagring 
Standard
SN-BS OHSAS 18001: 2007
Betegnelse
Occupational health and safety management systems - Specification
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
27.9
Produksjon av annet elektrisk utstyr 
45
Handel med og reparasjon av motorvogner 
46
Agentur og engroshandel, unntatt med motorvogner 
47.1
Butikkhandel med bredt vareutvalg 
56.2
Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet 
78.2
Utleie av arbeidskraft 
81
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 
82.1
Kontortjenester  
82.2
Telefonvakttjenester og telefonsalg 
82.9
Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 35
Andre tjenester 
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 35
Andre tjenester 
Standard
NS-EN ISO 14001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for miljø - Spesifikasjon med veiledning
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 35
Andre tjenester 
Standard
NS-ISO 45001:2018
Betegnelse
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø - Krav og veiledning om bruk
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
Kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 30
Hoteller og restauranter 
IAF 31
Transport, lagring og kommunikasjon 
IAF 35
Andre tjenester