Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

MSYS 012

Norsk Sertifisering AS

Postboks 73
1325 Lysaker

Telefon: 67526015/67526011
E-post: crina@norsksertifisering.no
Hjemmeside: http://www.norsksertifisering.no/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17021-1Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Sertifisering AS Fornebuvn. 37
1366 Lysakerer akkreditert for sertifisering av styringssystemer i henhold til følgende standarder:
Standard
Betegnelse
Merknad
Standard
NS-EN ISO 3834-2: 2005
Betegnelse
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer Del 2: Fullstendige kvalitetskrav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Sveis
Sveisebedrifter 
Standard
NS-EN ISO 9001:2015
Betegnelse
Ledelsessystemer for kvalitet - Krav
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
IAF 1
Jordbruk, skogbruk og fiske 
IAF 17
Grunnmetaller og fabrikerte metallprodukter 
IAF 18
Maskineri og utstyr 
IAF 19
Elektrisk og optisk utstyr 
IAF 28
Konstruksjon 
IAF 29
Engros- og detaljhandel; reparasjon av kjøretøyer, motorsykler og personlig- og husholdningsvarer 
IAF 34
Ingeniørtjenester 
IAF 37
Utdanning 
IAF 4
Tekstiler og tekstilprodukter 
Standard
Bransjestandard for passiv brannsikring
Betegnelse
Brannfaglig fellesorganisasjon
Merknad
Akkreditert sertifisering etter ovennevnte standard er begrenset til følgende bransjer:
NACE-kode
Betegnelse av bransjene som akkrediteringen omfatter
Brann-sikring
Kompetansebedrifter innen passiv brannsikring