Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 025

Dovre Sertifisering AS

Lagerveien 18
4033 Stavanger

Telefon: +47 511 23 287
E-post: post@dovresertifisering.no
Hjemmeside: http://www.dovresertifisering.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Dovre Sertifisering AS
Lagerveien 18
4033 Stavanger
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul A2: intern produksjonskontroll og overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med tilfeldige mellomrom
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul B: EU-typeprøving - produksjonstype - konstruksjonstype
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul F: Typesamsvar på grunnlag av verifisering av trykkpåkjent utstyr
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul C2: Typesamsvar basert på intern produksjonskontroll samt overvåket kontroll av trykkpåkjent utstyr med ujevne mellomrom
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul D: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul D1: Kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul E: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av trykkpåkjent utstyr
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul E1: Kvalitetssikring av inspeksjon og prøving av det ferdige det trykkpåkjente utstyret
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul H: Samsvar basert på fullstendig kvalitetssikring
Merknader