Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 024

Kiwa AS

Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa AS
Kabelgaten 2
0580 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul B: EU-typeprøving - produksjonstype - konstruksjonstype
Merknader
En oversikt over anvendte harmoniserte standarder er tilgjengelig hos sertifiseringsorganet
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul F: Typesamsvar på grunnlag av verifisering av trykkpåkjent utstyr
Merknader
En oversikt over anvendte harmoniserte standarder er tilgjengelig hos sertifiseringsorganet
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul G: Samsvar på grunnlag av verifisering av enkelteksemplarer
Merknader
En oversikt over anvendte harmoniserte standarder er tilgjengelig hos sertifiseringsorganet
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul H1: Samsvar på grunnlag av full kvalitetssikring og konstruksjonskontroll
Merknader
En oversikt over anvendte harmoniserte standarder er tilgjengelig hos sertifiseringsorganet
Normativt dokument
Directive 2014/68/EU of pressure equipment (PED)
Tilhørende tekst
Modul D: Typesamsvar basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen
Merknader
En oversikt over anvendte harmoniserte standarder er tilgjengelig hos sertifiseringsorganet
Normativt dokument
Construction Products Regulation (CPR), No 305/2011
Tilhørende tekst
20. Metallbaserte konstruksjonsprodukter.
Merknader
NS-EN 1090-1:2009 Utførelse av stålkonstruksjoner og aluminiumkonstruksjoner - Del 1: Krav til samsvarsvurdering av lastbærende komponenter
Normativt dokument
GLOBALG.A.P. v 5.4 GFS
Tilhørende tekst
Integrated Farm Assurance; Aquaculture
Merknader
Normativt dokument
GLOBALG.A.P. CoC v. 6.0
Tilhørende tekst
GLOBALG.A.P. Chain of Custody
Merknader
Aquaculture
Normativt dokument
NS-EN ISO 3834-2:2021
Tilhørende tekst
Kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer
Merknader
Normativt dokument
Directive 2014/33/EU of lifts and safety components for lifts
Tilhørende tekst
Modul G: Samsvar for heiser basert på verifisering av enkelteksemplar
Merknader
En oversikt over anvendte harmoniserte standarder er tilgjengelig hos sertifiseringsorganet
Normativt dokument
GLOBALG.A.P, v 6.0 Smart
Tilhørende tekst
Integrated Farm Assurance; Aquaculture
Merknader
Normativt dokument
GLOBALG.A.P, v 6.0 GFS
Tilhørende tekst
Integrated Farm Assurance; Aquaculture
Merknader