Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 020

Rambøll Oil & Gas AS

Harbitzalléen 5
Postboks 427 Skøyen
N-0213 Oslo
Norway

Hjemmeside: https://no.ramboll.com/..sertifisering

Telefon: 22 51 80 00
E-post: rajwinder.gill@ramboll.com
Hjemmeside: http://no.ramboll.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rambøll Oil & Gas AS
Harbitzalléen 5
0213 Oslo
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Løftemaskin for personer eller personer og gods
Tilhørende tekst
Beregninger, typeprøving, revisjoner, inspeksjoner
Merknader
Pkt. 17 i Vedlegg IV Maskiner som skal følge prosedyrene for samsvarsvurdering i §10 bokstav b eller c i Maskinforskriften (544), jfr. Maskindirektivet 2006/42/EEC