Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 010

Aquastructures AS

Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim

Telefon: 73 83 17 47
E-post: mail@aquastructures.no
Hjemmeside: http://www.aquastructures.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Aquastructures AS
Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
FOR-2017-06-19-941, Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk
Tilhørende tekst
Kar og slanger
Merknader
NS 9416:2013
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Hovedkomponenter: Flåter, flyter, innhengninger, integrert hovedkomponenter
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Slep av komponenter til akvakulturanlegg
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Avlusning
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Vask av innhengning
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Montering av flyter, flåte og ekstrautstyr
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Midlertidig reparasjon av innhengning i sjø
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Ettersyn og utskiftning av forankringssystemer,
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Utlegg av forankring
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: ROV-inspeksjon av innhengning og flåter
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler til forankringssystemer
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for kontroll og reparasjon av notposer, notpaneler, dukposer og dukpaneler
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Ekstrautstyr
Merknader
NS 9415:2021