Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 010

Aquastructures AS

Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim

Telefon: 73 83 17 47
E-post: mail@aquastructures.no
Hjemmeside: http://www.aquastructures.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Aquastructures AS
Kjøpmannsgt. 21
7013 Trondheim
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Ekstrautstyr
Merknader
Gjelder også bruk av NS 9415:2021
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning
Merknader
Gjelder også bruk av NS 9415:2021
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Not, flytekrage og flåte
Merknader
Gjelder også bruk av NS 9415:2021
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not
Merknader
Gjelder også bruk av NS 9415:2021
Normativt dokument
Nytek forskriften og NS 9415:2009 Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift
Tilhørende tekst
Organisasjon som utfører tjenester ved flytende akvakulturanlegg
Merknader
-Utlegg av fortøyning -Inspeksjon av fortøyning -Ettersyn og utskifting fortøyningssystem -Midlertidig reparasjon av not i sjø -Montering av flytekrage, not, flåte og ekstrautstyr -Vask av not -Avlusning -Slep av komponenter til akvakulturanlegg Gjelder også bruk av NS 9415:2021
Normativt dokument
FOR-2017-06-19-941, Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk
Tilhørende tekst
Kar, rør og slanger
Merknader
NS 9416:2013
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Hovedkomponenter: Flåter, flyter, innhengninger, integrert hovedkomponenter
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler til forankringssystemer
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for kontroll og reparasjon av notposer, notpaneler, dukposer og dukpaneler
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Ekstrautstyr
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for flytende akvakulturanlegg: Utlegg av forankring, Ettersyn og utskiftning av forankringssystemer, Midlertidig reparasjon av innhengning i sjø, Montering av flyter, flåte og ekstrautstyr, Vask av innhengning, Avlusning, Slep av komponenter til akvakulturanlegg
Merknader
NS 9415:2021