Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 005

DEBIO

Østre Blixrudvei 7
1940 BJØRKELANGEN

Telefon: Tlf. 63 85 63 05 Faks. 63 85 69 85
E-post: kontor@debio.no
Hjemmeside: http://www.debio.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DEBIO
Energiveien
1940 BJØRKELANGEN
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
KRAV Regler
Tilhørende tekst
Allmänna regler för certifiering
Merknader
Akvakultur, fiske og foredling av produkter fra akvakultur og fiske
Normativt dokument
FOR-2022-06-11-1171 Økologiforskriften
Tilhørende tekst
a) Uforedlede planter og planteprodukter, herunder frø og annet planteformeringsmateriale
Merknader
(EU) 2018/848, Aktivitet; produksjon, bearbeiding, distribusjon/omsetning, lagring, import, eksport
Normativt dokument
FOR-2022-06-11-1171 Økologiforskriften
Tilhørende tekst
b) Husdyr og uforedlede animalske produkter
Merknader
(EU) 2018/848, Aktivitet; produksjon, bearbeiding, distribusjon/omsetning, lagring, import
Normativt dokument
FOR-2022-06-11-1171 Økologiforskriften
Tilhørende tekst
c) Alger og uforedlede akvakulturprodukter
Merknader
(EU) 2018/848, Aktivitet; produksjon, bearbeiding, distribusjon/omsetning, lagring, import, eksport
Normativt dokument
FOR-2022-06-11-1171 Økologiforskriften
Tilhørende tekst
d) Foredlede landbruksprodukter, herunder akvakulturprodukter, til bruk som næringsmidler
Merknader
(EU) 2018/848, Aktivitet; bearbeiding, distribusjon/omsetning, lagring, import, eksport
Normativt dokument
FOR-2022-06-11-1171 Økologiforskriften
Tilhørende tekst
e) Fôr
Merknader
(EU) 2018/848, Aktivitet; produksjon, bearbeiding, distribusjon/omsetning, lagring, import, eksport
Normativt dokument
FOR-2022-06-11-1171 Økologiforskriften
Tilhørende tekst
f) Vin
Merknader
(EU) 2018/848, Aktivitet; bearbeiding, distribusjon/omsetning, lagring, import
Normativt dokument
FOR-2022-06-11-1171 Økologiforskriften
Tilhørende tekst
g) Andre produkter som er oppført i vedlegg I til forordning (EU) 2018/848, eller som ikke omfattes av tidligere kategorier
Merknader
(EU) 2018/848, Aktivitet; produksjon, bearbeiding, distribusjon/omsetning, lagring, import