Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 005

DEBIO

1940 BJØRKELANGEN

Telefon: Tlf. 63 85 63 05 Faks. 63 85 69 85
E-post: kontor@debio.no
Hjemmeside: http://www.debio.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DEBIO
Energiveien
1940 BJØRKELANGEN
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
FOR-2017-03-18-355
Tilhørende tekst
Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften)
Merknader
Økologisk akvakultur, økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
Normativt dokument
KRAV regler 2019-2020
Tilhørende tekst
Kapitel 2 Allmänna regler för certifiering
Merknader
Akvakultur, fiske og foredling av produkter fra akvakultur og fiske