Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PROD 035

Synfaring AS

Mjåtveitflaten 23
5918 Frekhaug

Telefon: +47 934 06 061
E-post: post@synfaring.no
Hjemmeside: http://www.synfaring.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17065:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Synfaring AS
Mjåtveitflaten 23
5918 Frekhaug
er akkreditert for sertifisering av produkter i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt dokument
Codex Alimentarius
Tilhørende tekst
HACCP prosesser. General principles of food hygiene_2022_CXC 1-1969
Merknader
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Hovedkomponenter: Flåter, flyter, innhenginger, integrert hovedkomponenter
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Konstruksjonsdeler til forankringssystemer
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484)
Tilhørende tekst
Tjenesteprodusenter for kontroll og reparasjon av notposer, notpaneler, dukposer og dukpaneler
Merknader
NS 9415:2021
Normativt dokument
GLOBALG.A.P, v 6.0 Smart
Tilhørende tekst
Integrated Farm Assurance; Aquaculture
Merknader