Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 003

Kiwa AS

Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa AS
Forusparken 22,
4031 Stavanger
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-1
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
FOR 2009-06-08 nr 602 Forskrift om håndtering av farlig stoff
Tilhørende tekst
Godkjenning av kjelpassere, kjeloperatører
Merknader
Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2, Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer
Normativt-dokument
Direktiv 2014/68/EU
Tilhørende tekst
Vedlegg I, seksjon 3.1.3 Ikke-destruktive prøvinger: Godkjenning av personell som utfører NDT kontroll for trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV
Merknader
FOR-2017-10-10-1631 Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Normativt-dokument
NORDTEST DOC GEN 010
Tilhørende tekst
Nordtest scheme for examination and certification of non-destructive testing personnel
Merknader
Edition 7. Nivå 1-3; Magnetpulverprøving Penetrantprøving Ultralydprøving Radiografiprøving Virvelstrøm prøving Visuell inspeksjon Lekkasjeprøving
Normativt-dokument
FG-750:2 FG-regler for automatiske brannalarm- og talevarslingsanlegg
Tilhørende tekst
Sertifisering av personell omfatter områdene: prosjektering, installatør, tekniker, kontroll for - Automatiske brannalarmanlegg - Automatiske brannalarmanlegg for driftsbygninger i landbruk og veksthusnæringen - Automatiske talevarslingsanlegg
Merknader
Normativt-dokument
Strålevernsertifisering av personer innen industriell radiografi
Tilhørende tekst
Sertifisert arbeidsleder, sertifisert operatør
Merknader
DSA-hefte Nr 1
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-2
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-3
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 3: Kobber og kobberlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-4
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 4: Nikkel og nikkellegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-5
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
Norsk Gassnorm
Tilhørende tekst
Sertifisering av personell - Prosjekterende, prosjektering av gassanlegg - Gasstekniker 1, installatør av anleggstype 1 - Gasstekniker 2, installatør av anleggstype 2
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 14732
Tilhørende tekst
Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 13585
Tilhørende tekst
Hardlodding - Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører
Merknader
Direktiv 2014/68/EU, Annex 1, seksjon 3.1.2
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9712
Tilhørende tekst
Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell
Merknader
Nivå 1-3; Magnetpulverprøving Penetrantprøving Ultralydprøving Radiografiprøving Virvelstrømprøving Visuell inspeksjon Lekkasjeprøving
Normativt-dokument
FG-900:3 FG-Regler for automatiske slokkesystemer
Tilhørende tekst
Sertifisering av personell
Merknader
Reglene gjelder for personell som skal prosjektere, utføre, kontrollere og vedlikeholde automatiske slokkesystemer.
Normativt-dokument
AWS D17.1
Tilhørende tekst
Specification for Fusion Welding for Aerospace Applications
Merknader