Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 020

SOFT Sertifisering AS

Postboks 37 Slettebakken
5899 Bergen

Telefon: 93283601
E-post: post@ttsoft.no
Hjemmeside: http://www.softsertifisering.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SOFT Sertifisering AS
Fantoftneset 1
5072 Bergen
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS 9600-6:2020
Tilhørende tekst
Tilkomstteknikk - Del 6: Krav til sertifisering og sertifiseringsorgan
Merknader
Operatør nivå 1, 2, 3 og Sikringsleder