Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 020

SOFT Sertifisering AS

Postboks 37 Slettebakken
5899 Bergen

Telefon: 93283601
E-post: bjarte@ttsoft.no
Hjemmeside: http://www.softsertifisering.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i
NS-EN ISO/IEC 17024
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
SOFT Sertifisering AS Fantoftneset 1
5072 Bergen
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS 9600-1:2010
Tilhørende tekst
Arbeid i tau - Del 1: Klassifisering og sertifisering av personell
Merknader