Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 016

DNV AS

Offshore Infrastructure and Technology

Veritasveien 25
4007 Stavanger

Telefon: 97643411/ 51506050
E-post: tor.arne.hjemas@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Offshore Infrastructure and Technology
Veritasveien 25
4007 Stavanger
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-3: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 3: Kopper og kopperlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-4: 1999+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising - Del 4: Nikkel og nikkellegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-5: 2000+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere. Smeltesveising -Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-2: 2004+NA1:2013
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 14732:2013
Tilhørende tekst
Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 13585:2012
Tilhørende tekst
Hardlodding - Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører
Merknader
Normativt-dokument
Direktiv 2014/68/EU
Tilhørende tekst
Vedlegg I, seksjon 3.1.2 Permanent sammenføyning: Godkjenning av sveisere for trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-1:2017
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål
Merknader