Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 006

Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling

Postboks 7176 Majorstuen
0307 Oslo

Telefon: +47 905 89 901
E-post: frosio@frosio.no
Hjemmeside: http://www.frosio.no
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
FROSIO
Middelthunsgate 27, Oslo
0368 Oslo
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
FROSIO SERTIFISERINGSORDNING
Tilhørende tekst
FROSIO SERTIFISERINGSORDNING – Godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling
Merknader
Utgave 00, Mars 2018.