Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 005

Norsk Sertifisering AS

Postboks 9355 Grønland
0135 Oslo

Telefon: 67 52 60 15
E-post: info@norsksertifisering.no
Hjemmeside: http://www.norsksertifisering.no/
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Norsk Sertifisering AS
Schweigaardsgate 10, 3.etg
0185 Oslo
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
Tjenestebeskrivelse for sertifisering av lekeplassutstyrsinspektører i hht. ihht. NS-EN 1176 Del 1-7 og del 10, samt NS-EN 1176-11
Tilhørende tekst
Lekeplassutstyrsinspektører - LEK
Merknader
NS-EN 1176-1:2017 NS-EN 1176-2:2017+AC:2019 NS-EN 1176-3:2017 NS-EN 1176-4:2017+AC:2019 NS-EN 1176-5:2019 NS-EN 1176-6:2017+AC:2019 NS-EN 1176-7:2020 NS-EN 1176-10:2008 NS-EN 1176-11:2014
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av revisorer som benytter ISM koden
Tilhørende tekst
ISM-revisor
Merknader
utgave fra 4. desember 2015
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av Risk Managers basert på CoS/CS 31000:2012
Tilhørende tekst
Risikoleder - RM
Merknader
utgave fra 26.november 2021
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av kvalitetsrevisorer og revisjonsledere kvalitet basert på CoS/CS 9000:2015
Tilhørende tekst
Kvalitetsrevisor - QA
Merknader
utgave fra 4. desember 2015
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av kvalitetsrevisorer og revisjonsledere kvalitet basert på CoS/CS 9000:2015
Tilhørende tekst
Revisjonsleder kvalitet - QLA
Merknader
utgave fra 4.desember 2015
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av kvalitetsledere basert på CoS/CS 9000:2015
Tilhørende tekst
Kvalitetsleder - QM
Merknader
utgave fra 4. desember 2015
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av miljøledere basert på CoS/CS 14000:2015
Tilhørende tekst
Miljøleder - EM
Merknader
utgave fra 4. desember 2015
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder; basert på NS-EN 15628:2014
Tilhørende tekst
Vedlikeholdsleder - MM
Merknader
utgave fra 04. juli 2022
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av revisorer som benytter ISM koden
Tilhørende tekst
ISM-revisjonsleder
Merknader
utgave fra 4. desember 2015
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av arbeidsmiljøledere
Tilhørende tekst
Arbeidsmiljøleder - OHSM
Merknader
utgave 3, 18. mars 2019 Basert på CoS/CS 45000:2019
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av mangfoldsledere
Tilhørende tekst
Mangfoldsleder - DM
Merknader
utgave 4, 13. september 2019
Normativt-dokument
Normativt dokument for Eltakstperson
Tilhørende tekst
Eltakstperson Bolig - ELT-B
Merknader
Utgave fra 06. mai 2022
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder; basert på NS-EN 15628:2014
Tilhørende tekst
Vedlikeholdstekniker - MT
Merknader
utgave fra 04. juli 2022
Normativt-dokument
Normativt dokument for sertifisering av Vedlikeholdstekniker, Vedlikeholdsingeniør og Vedlikeholdsleder; basert på NS-EN 15628:2014
Tilhørende tekst
Vedlikeholdsingeniør - ME
Merknader
utgave fra 04. juli 2022