Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 001

DNV Business Assurance Norway AS

Veritasveien 1
1322 HØVIK

Telefon: Tlf. 67 57 99 00
E-post: personellsertifisering@dnv.com
Hjemmeside: http://www.dnv.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
DNV Business Assurance Norway AS - Personsertifisering (PEC)
Veritasveien 1
1322 HØVIK
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
FG 750
Tilhørende tekst
Sertifisering av personell omfatter områdene: prosjektering, installatør, tekniker, kontroll for - Automatiske brannalarmanlegg
Merknader
Begrenset til Automatiske brannalarmanlegg. PEC-NO Tjenestebeskrivelse Automatiske Brannalarmanlegg
Normativt-dokument
NEK 405-1
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 1: Elektrotermografi - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
inkl. COR1:2023
Normativt-dokument
NEK 405-2
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 2: Brannforebyggende elkontroll bolig - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
inkl. COR1:2023
Normativt-dokument
NEK 405-3
Tilhørende tekst
Kompetanse for kontrollforetak og personell - Del 3: Elkontroll næring - Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
Merknader
inkl. AMD1:2021, COR1:2023
Normativt-dokument
NEK 405-3-2
Tilhørende tekst
Elkontroll i vegtrafikksystemer - Krav til personell, eksaminering, sertifisering og metodikk
Merknader
inkl. COR1:2023