Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

PERS 002

FORCE Technology Norway AS

Avd. Certification

Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand

Telefon: 64 00 35 00
E-post: info@forcetechnology.no
Hjemmeside: http://www: forcetechnology.com
Sertifiseringsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17024:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
FORCE Technology Norway AS, Avd. Certification
Mjåvannsvegen 79
4628 Kristiansand
er akkreditert for sertifisering av personer i henhold til følgende normative dokumenter:
Normativt-dokument
Tilhørende tekst
Merknader
Normativt-dokument
NS 415-1
Tilhørende tekst
Driftsinspektører. Del 1: Regler for eksaminering og sertifisering
Merknader
Inkl NS 415-2 Driftsinspektører. Del 2: Fagplaner for olje og gass (offshore, petrokjemi, raffinerier)
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-1
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 1: Stål
Merknader
Normativt-dokument
FOR 2009-06-08 nr 602 Forskrift om håndtering av farlig stoff
Tilhørende tekst
Godkjenning av kjelpassere, kjeloperatører
Merknader
Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2, Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer
Normativt-dokument
Direktiv 2014/68/EU
Tilhørende tekst
Vedlegg I, seksjon 3.1.2 Permanent sammenføyning: Godkjenning av sveisere for trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV
Merknader
FOR-2017-10-10-1631 Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Normativt-dokument
Direktiv 2014/68/EU
Tilhørende tekst
Vedlegg I, seksjon 3.1.3 Ikke-destruktive prøvinger: Godkjenning av personell som utfører NDT kontroll for trykkpåkjent utstyr i kategori III og IV
Merknader
FOR-2017-10-10-1631 Forskrift om trykkpåkjent utstyr
Normativt-dokument
NORDTEST DOC GEN 010
Tilhørende tekst
Nordtest scheme for examination and certification of non-destructive testing personnel
Merknader
Nivå 1-3; Magnetpulverprøving Penetrantprøving Ultralydprøving Radiografiprøving Virvelstrøm prøving Visuell inspeksjon Lekkasjeprøving
Normativt-dokument
Strålevernsertifisering av personer innen industriell radiografi
Tilhørende tekst
Sertifisert arbeidsleder, sertifisert operatør
Merknader
DSA-hefte Nr 1
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-2
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 2: Aluminium og aluminiumlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-3
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 3: Kobber og kobberlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-4
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 4: Nikkel og nikkellegeringer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9606-5
Tilhørende tekst
Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer
Merknader
Normativt-dokument
Bane NOR Teknisk regelverk
Tilhørende tekst
Sertifisering av skinnesveisere (aluminiotermisk sveising)
Merknader
Bane NOR TRV 531 kap.6 vedlegg 6 Standard for godkjenning av skinnesveisere (NS-EN ISO 14732)
Normativt-dokument
Bane NOR Teknisk regelverk
Tilhørende tekst
Sertifisering av skinnesveisere (påleggssveising)
Merknader
Bane NOR TRV 531 kap.6 vedlegg 6 Standard for godkjenning av skinnesveisere (NS-EN ISO 9606-1)
Normativt-dokument
NS-EN ISO 14732
Tilhørende tekst
Sveiseteknisk personell - Kvalifisering av sveiseoperatører og maskinstillere for fullmekanisert og automatisk sveising av metalliske materialer
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 13585
Tilhørende tekst
Hardlodding - Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører
Merknader
Normativt-dokument
NS-EN ISO 9712
Tilhørende tekst
Ikke-destruktiv prøving - Kvalifisering og sertifisering av NDT-personell
Merknader
Nivå 1-3; Magnetpulverprøving Penetrantprøving Ultralydprøving Radiografiprøving Virvelstrøm prøving Visuell inspeksjon Lekkasjeprøving