Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 043

MeterTech AS

Klæbuveien 194
7037 Trondheim

Telefon: +4790810150
E-post: firmapost@metertech.no
Hjemmeside: http://www.metertech.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
MeterTech AS
Klæbuveien 194
7037 TrondheimPermanent laboratorium K01 Elektriske størrelser

Elmåler aktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60 V til 240 V, 0,01 A til 10 A
Usikkerhet (CMC)
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium, basert på «FOR 2007-12- 28 nr 1753: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere» og «Krav til måling av sentralnetts utveksling fra 2016».
Måleområde
Effektfaktor = 1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04
Måleområde
Effektfaktor >= 0,5
Usikkerhet (CMC)
± 0,05

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Elmåler aktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60 V til 240 V, 10 A til 120 A
Usikkerhet (CMC)
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium basert på Forskrift 2007-12-28 nr 1753 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere.
Måleområde
Effektfaktor = 1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04
Måleområde
Effektfaktor >= 0,5
Usikkerhet (CMC)
± 0,05

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Elmåler reaktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60V til 240V, 1A til 5A
Usikkerhet (CMC)
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium basert på Forskrift 2007-12-28 nr 1753 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere og Statnetts krav til måling av sentralnettsutveksling fra 2016.
Måleområde
Effektfaktor = 0,8i/0,8k
Usikkerhet (CMC)
± 0,06

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Den administrative/geografiske enheten:
MeterTech AS - Feltlaboratorium
Klæbuveien 194
7037 TrondheimFeltlaboratorium K01 Elektriske størrelser

Elmåler aktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60 V til 240 V, 0,01 A til 10 A
Usikkerhet (CMC)
4.5.24 Kalibrering av målere inklusiv målepunkts kontroll, basert på «Krav til måling av sentralnetts utveksling fra 2016» og «FOR 2007-12-28 nr 1753: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere»
Måleområde
Effektfaktor = 1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04
Måleområde
Effektfaktor >= 0,5
Usikkerhet (CMC)
± 0,05

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Elmåler reaktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60V til 240V, 1A til 5A
Usikkerhet (CMC)
4.5.24 Kalibrering av målere inklusiv målepunkts kontroll, basert på «Krav til måling av sentralnetts utveksling fra 2016» og «FOR 2007-12-28 nr 1753: Forskrift om krav til elektrisitetsmålere»
Måleområde
Effektfaktor = 0,8i/0,8k
Usikkerhet (CMC)
± 0,06

Merknad/ref. til intern prosedyre: