Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 050

Bilutstyr Nor AS

St. Olavsgate 147
9407 Harstad

Telefon: 77018700
E-post: jannerik@bilutstyrnor.no
Hjemmeside: http://www.bilutstyrnor.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2005
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Bilutstyr Nor AS
St. Olavsgate 147
9407 HarstadFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremsetrykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 - 12 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,07 bar ved 1, 2, 4 bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,08 bar ved 6, 8, 12 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart digitalt manometer, stegvis påført referansetrykk med manuell pumpe. Metode: Landax ID-282.

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10,2 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G
Måleområde
20,8 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G
Måleområde
32,1 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G
Måleområde
44,6 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G
Måleområde
59,2 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G
Måleområde
77,3 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kun for analoge instrumenter. Intern prosedyre 778.

Bremsetester - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,01 - 30,00 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,03 kN ved 2 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,09 kN ved 8 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,35 kN ved 30 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Intern prosedyre 281.

Bremsetester - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,01 - 40 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,03 kN ved 2 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,14 kN ved 12 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,45 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Intern prosedyre 281.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 m-1 til 4,0 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Intern prosedyre 285.

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
15 % til 60 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,87 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Intern prosedyre 285.

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
350 - 3500 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 8 vol-ppm ved 397 vol-ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 51 vol-ppm ved 3200 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Det benyttes referansegasser i lavt og høyt område (HC = propan * PEF-faktor). Metode: Landax ID-280. Usikkerhetsbudsjett: Landax ID-304.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
5,50 - 15,00 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,21 vol% ved 6,00 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,25 vol% ved 14,00 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Det benyttes referansegasser i lavt og høyt område. Metode: Landax ID-280. Usikkerhetsbudsjett: Landax ID-304.

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,40 - 5,00 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 vol% ved 0,50 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,07 vol% ved 5,00 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Det benyttes referansegasser i lavt og høyt område. Metode: Landax ID-280. Usikkerhetsbudsjett: Landax ID-304.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
± 40,0 mm/m
Usikkerhet (CMC)
± 1,50 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Intern prosedyre 283.