Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 043

MeterTech AS

Klæbuveien 194
7037 Trondheim

Telefon: +4790810150
E-post: firmapost@metertech.no
Hjemmeside: http://www.metertech.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
MeterTech AS
Klæbuveien 194
7037 TrondheimPermanent laboratorium K01 Elektriske størrelser

Elmåler aktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60 V til 240 V, 0,01 til 120 A
Usikkerhet (CMC)
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium basert på Forskrift 2007-12-28 nr 1753 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere og Statnetts krav til måling av sentralnettsutveksling fra 2016
Måleområde
Effektfaktor = 1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04
Måleområde
Effektfaktor >= 0,5
Usikkerhet (CMC)
± 0,05

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Elmåler reaktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60V til 240V, 1A til 5A
Usikkerhet (CMC)
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium basert på Forskrift 2007-12-28 nr 1753 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere og Statnetts krav til måling av sentralnettsutveksling fra 2016
Måleområde
Effektfaktor = 0,8i/0,8k
Usikkerhet (CMC)
± 0,06

Merknad/ref. til intern prosedyre:
Den administrative/geografiske enheten:
MeterTech AS - Feltlaboratorium
Klæbuveien 194
7037 TrondheimFeltlaboratorium K01 Elektriske størrelser

Elmåler aktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60 V til 240 V, 0,01 A til 10 A
Usikkerhet (CMC)
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium basert på Forskrift 2007-12-28 nr 1753 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere og Statnetts krav til måling av sentralnettsutveksling fra 2016
Måleområde
Effektfaktor = 1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04
Måleområde
Effektfaktor >= 0,5
Usikkerhet (CMC)
± 0,05

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Elmåler reaktiv energi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
60V til 240V, 1A til 5A
Usikkerhet (CMC)
4.5.18 Kalibrering av målere ved permanent laboratorium basert på Forskrift 2007-12-28 nr 1753 Forskrift om krav til elektrisitetsmålere og Statnetts krav til måling av sentralnettsutveksling fra 2016
Måleområde
Effektfaktor = 0,8i/0,8k
Usikkerhet (CMC)
± 0,06

Merknad/ref. til intern prosedyre: