Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 047

Agder Supply AS

Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyr

Kristian Birkelandsvei 1
4820 Froland

Telefon: 37235110 - 37235111
E-post: salg@agdersupply.no
Hjemmeside: http://www.agdersupply.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Agder Supply AS, Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyr
Kristian Birkelandsvei 1
4820 FrolandPermanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10,0 %G - 80,0 %G
Usikkerhet (CMC)
± 2,0 %G ved 10,0 %G til 44,6 %G
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 2,1 %G ved 44,7 % G til 80,0 %G

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kun for analoge retardasjonsmålere. Landax ID-613 (intern nr. A-600). Kalibreres ved hjelp av en sporbart kalibrert jigg/vinkelbord.
Den administrative/geografiske enheten:
Feltlaboratorium: Agder Supply AS, Serviceavdeling-Kalibrering av PKK utstyrFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremsetrykkmåler - Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,8 bar - 10,0 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,10 bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-309 (intern nr. A-500). Kalibreres ved komparering mot et kalibrert digitalt manometer, stegvis påført referansetrykk med manuell pumpe.

Bremsetester - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 kN til 40 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,033 kN ved 0,5 kN til 2 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,050 kN ved 2, 01 kN til 4 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,075 kN ved 4,01 kN til 8 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,095 kN ved 8,01 kN til 12 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,16 kN ved 12,01 kN til 20 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,32 kN ved 20,01 kN til 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-307 (intern nr. A-400). Objektet kalibreres med en elektronisk målecelle. Denne benyttes til stegvis belastning som så sammenlignes mot verdien som måles av objektet under prosedyren.

Bremsetester - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 kN - 8 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,034 kN ved 0,5 kN til 2 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,043 kN ved 2,01 kN til 4 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,052 kN ved 4,01 kN til 6 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,066 kN ved 6,01 kN til 8 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-307 (intern nr. A-400). Objektet kalibreres med lodd. Disse benyttes til stegvis belastning til en gitt last som så sammenlignes mot verdien som måles av objektet under prosedyren.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,40 vol% - 5,00 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 vol% ved 0,40 vol% til 0,60 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,09 vol% ved 0,61 vol% til 5,00 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metode Landax ID-297 (intern nr. A-100). Kalibreres ved bruk av 2 forskjellig (lav og høy verdi) sporbart kalibrerte referansegasser. For HC benyttes propan som referansegass, og denne omregnes til HC ved hjelp av avgassmålers PEF verdi. Verdier er nå i HC, ikke propan.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
5,5 vol% - 15,0 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,2 vol% ved 5,5 vol% til 6,5 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,3 vol% ved 6,6 vol% til 15,0 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metode Landax ID-297 (intern nr. A-100). Kalibreres ved bruk av 2 forskjellig (lav og høy verdi) sporbart kalibrerte referansegasser. For HC benyttes propan som referansegass, og denne omregnes til HC ved hjelp av avgassmålers PEF verdi. Verdier er nå i HC, ikke propan.

Avgassmåling - Hydrokarboner (HC)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
50 vol ppm - 2000 vol ppm
Usikkerhet (CMC)
± 7 vol ppm ved 50 vol ppm til 200 vol ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 36 vol ppm ved 201 vol ppm til 2000 vol ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metode Landax ID-297 (intern nr. A-100). Kalibreres ved bruk av 2 forskjellig (lav og høy verdi) sporbart kalibrerte referansegasser. For HC benyttes propan som referansegass, og denne omregnes til HC ved hjelp av avgassmålers PEF verdi. Verdier er nå i HC, ikke propan.

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,50 m-1 - 5,50 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 m-1 ved 0,50 m-1 til 2,00 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 m-1 ved 2,01 m-1 til 5,50 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-308 (intern nr. A-200). Kalibreres ved bruk av minimum 2 forskjellige (lav og høy verdi) sporbart kalibrerte referansefiltre.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 40,0 mm/m
Usikkerhet (CMC)
± 1,4 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Landax ID-311 (intern nr. A-300) (fallende lysskala). Objektet kalibreres ved bruk av en sporbart kalibrert laser som stilles vinkelrett på lyskassen. Laserlysets linje blir sendt inn og fokusert gjennom linsen til lyskassen. Lyskassen har en horisontal senterlinje. Avviket mellom laserlyset og senterlinjen i horisontal retning avleses. Tiltes med utmålte avstandsklosser slik at lysstråler blir fallende på lyskassens skala opp til 40 mm/m.