Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 041

AutoMateriell AS

Gilhusveien 7A
3414 Lierstranda

Telefon: 47 32847700
E-post: firmapost@automateriell.no
Hjemmeside: http://www.automateriell.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
AutoMateriell AS
Gilhusveien 7A
3414 LierstrandaFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0.1 - 16 bar
Usikkerhet (CMC)
±0,06 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID309. Objektet kalibreres opp imot en digital trykktransduser. Denne benyttes ved at trykk blir stegvis påført og sammenligner referansen mot testobjektet

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1000 N - 40000 N
Usikkerhet (CMC)
± 19 N ved 1000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 490 N ved 40000 N

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID307. Objektet kalibreres mot en referanselastcelle. Det vil bli stegvist påført kraft og deretter avlest mot objektet.

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1000 N - 40000 N
Usikkerhet (CMC)
± 15 N ved 1000 N
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 380 N ved 40000 N

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID307. Objektet kalibreres mot referansevekt og arm. Det vil bli stegvist påført last og deretter avlest mot objekt.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røyksgassmåling - K verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,35 - 3,74 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 m-1 ved 0,35 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,09 m-1 ved 3,74 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID308. Objektet kalibreres med to eller flere referansefilter. Referansen blir teoretisk beregnet med hjelp av kammerlengde. Resultat og referanseverdi sammenlignes.

Røyksgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
12,0 - 80,0 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,8 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID308. Objektet kalibreres med to eller flere referansefilter. Resultat og referanseverdi sammenlignes.

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,4 - 5,5 Vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 Vol% ved 0,40 Vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,12 Vol% ved 5,5 Vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID297. Objektet kalibreres mot to forskjellige referansegasser som er kalibrert og sporbar.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3,5 - 15 Vol %
Usikkerhet (CMC)
± 0,11 Vol % ved 3.5 Vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,19 Vol % ved 15.00 Vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID297. Objektet kalibreres mot to forskjellige referansegasser som er kalibrert og sporbar.

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
250 - 2200 Vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 7 Vol-ppm ved 250 Vol-ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 30 Vol-ppm ved 2200 Vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID297. Objektet kalibreres mot to forskjellige referansegasser som er kalibrert og sporbar. Referansegassen er Propan og omregnes til Heksan ved en PEF faktor som er instrumentavhengig.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 40 mm/m
Usikkerhet (CMC)
± 1.5 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres mot ID311. Objektet kalibreres med kalibrert og sporbar Laser og vinkelgiver. Laserlyset blir sentrert i lysjusteringsapparatet og måler nedfallsvinkel med vinkelgiver. Libelle i lysjusteringsapparatet må være tilstede for å definere et nullpunkt.