Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 046

Rodin & Co a/s

Postboks 142
2021 Skedsmokorset

Telefon: 63893300 / 63893360
E-post: rodin@rodin.no
Hjemmeside: http://www.rodin.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rodin & Co a/s
Industriveien 1
2020 SkedsmokorsetFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøvere - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 kN til 30 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 kN ved 1 kN ± 0,35 kN ved 30 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert lodd og vektstang, stegvis påført referansekraft som sammenlignes med avlest verdi, digital avlesning. Prosedyre dok id 307.

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 kN til 40 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 kN ved 1 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,24 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert referanselastcelle, stegvis påført kraft som sammenlignes med avlest verdi digital avlesning. Prosedyre dok id 307.

Bremseprøver - Bremsetrykksensor (manometer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,1 bar til 14 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 bar ved 0,1 bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 bar ved 14 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digital manometer, stegvis påført referansetrykk med manuell pumpe. Prosedyre dok id 309.
Permanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Retardasjonsmåler (analog)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 77,3 %g
Usikkerhet (CMC)
± 1,3 %g ved 0 %g
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 1,4 %g ved 77,3 %g

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert vinkeljigg, Prosedyre dok id. 310.

Retardasjonsmåler (digital)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 g til 0,82 g (0 %g til 82,0 %g)
Usikkerhet (CMC)
+-0,01 g ved 0g (+-1,0 %g ved 0 %g)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
+- 0,01 g ved 0,82 g (+- 1 %g ved 82,0 %g)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert vinkeljigg, Prosedyre dok id. 310.

Bremseprøver - Bremsetrykksensor (manometer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,1 bar til 12 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digital manometer, stegvis påført referansetrykk med manuell pumpe. Prosedyre dok id 309
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røykgassmåling; K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,29 m-1 til 7 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 m-1 ved 0,29 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 m-1 ved 7 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308.

Røykgassmåling; Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
12 % til 75,5 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 12 %
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 75,5 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308.

Avgassmåling; Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3,4 vol% til 14,25 vol%
Usikkerhet (CMC)
±0,1 vol% ved 3,4 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
±0,2 vol% ved 14,25 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297

Avgassmåling; Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,48 vol% til 4,2 vol%
Usikkerhet (CMC)
±0,03 vol% ved 0,48 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
±0,05 vol% ved 4,2 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297.

Avgassmåling; Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
330 vol ppm til 2000 vol ppm
Usikkerhet (CMC)
±7 vol ppm ved 330 vol ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
±23 vol ppm ved 2000 vol ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Referansegass er propan og avgassmålers PEF verdi brukes til omregning Hydrokarboner (HC). Prosedyre dok id 297 (* referansegass leveres med 1 % usikkerhet (** referansegass leveres med 2 % usikkerhet
Permanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling; Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,48 vol% til 4,2 vol%
Usikkerhet (CMC)
±0,03 vol% ved 0,48 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
±0,05 vol% ved 4,2 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297.

Avgassmåling; Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
330 vol ppm til 2000 vol ppm
Usikkerhet (CMC)
+/- 7 vol ppm ved 330 vol ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
+/- 23 vol ppm ved 2000 vol ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Referansegass er propan og avgassmålers PEF verdi brukes til omregning Hydrokarboner (HC). Prosedyre dok id 297 (* referansegass leveres med 1 % usikkerhet (** referansegass leveres med 2 % usikkerhet

Røykgassmåling; K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,29 m-1 til 7 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 m-1 ved 0,29 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 m-1 ved 7 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308.

Røykgassmåling; Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
12 % til 75,5 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 12 %
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 75,5 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308.

Avgassmåling; Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3,4 vol% til 14,25 vol%
Usikkerhet (CMC)
±0,1 vol% ved 3,4 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
±0,2 vol% ved 14,25 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
+/- 1,7 mm/m ved mer enn -30 mm/m
Måleområde
15 mm/m til -48 mm/m
Usikkerhet (CMC)
+-1,7 mm/m ved 15 til -30 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digital vinkelmåler og laser, stegvis måling av lysjusteringsapparatets skala: 0, 10, 20, 30, 40 mm/m fallende lysvinkel. Prosedyre dok id 8265.
Permanent laboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
15 mm/m til -48 mm/m
Usikkerhet (CMC)
+- 1,7 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digital vinkelmåler og laser, stegvise målepunkt. Prosedyre dok id 8265.