Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 048

Rodin Fossdal AS

Serviceavdeling

Postboks 1905 Damsgård
5830 Bergen

Telefon: 55348200 / 55348249
E-post: post@fossdal.no
Hjemmeside: http://www.fossdal.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Rodin Fossdal AS, Serviceavdeling
Damsgårdveien 229
5160 LaksevågFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 bar - 14 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 bar ved 1 bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 bar ved 14 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digitalt manometer, stegvis påført referansetrykk med manuell pumpe. Prosedyre dok id 309.

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 kN - 30 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 kN ved 1 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,35 kN ved 30 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert lodd og vektstang, stegvis påført referansekraft som sammenlignes med avlest verdi, digital avlesning. Prosedyre dok id 307.

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 kN - 40 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 kN ved 1 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,24 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert referanselastcelle, stegvis påført kraft som sammenlignes med avlest verdi digital avlesning. Prosedyre dok id 307.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Røyksgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,7 m-1 - 7 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 m-1 ved 0,7 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 m-1 ved 7 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308.

Røyksgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
12 % - 75,5 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 12 %
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 % ved 75,5 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av sporbart kalibrert referanselysfilter, minimum 2 forskjellige verdier, sammenligne med avleste verdier. Det kalibreres med utgangspunkt i referanselysfilterets råopasitet, men det tas hensyn til kammerlengde, teoretisk opasitet og dobbel strålegang. Prosedyre dok id 308.

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,48 vol% - 4,20 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,03 vol% ved 0,48 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,05 vol% ved 4,20 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3,4 vol% - 14,25 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,1 vol% ved 3,4 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,2 vol% ved 14,25 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Prosedyre dok id 297

Avgassmåling - Hydrokarboner.

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
140 vol ppm (heksan) - 2000 vol ppm (heksan)
Usikkerhet (CMC)
± 5 vol ppm ved 140 vol ppm (*)
* referansegass leveres med 1% usikkerhet
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 7 vol ppm ved 500 vol ppm (**)
** referansegass leveres med 2% usikkerhet
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 13 vol ppm ved 1100 vol ppm (*)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 23 vol ppm ved 2000 vol ppm (*)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibreres ved bruk av 2 forskjellige sporbart kalibrerte referansegasser. En referansegass med lave verdier og en med høye verdier. Referansegass er propan og avgassmålers PEF verdi brukes til omregning Hydrokarboner (HC). Prosedyre dok id 297
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
+ 15 mm/m (stigende lysvinkel) til
Usikkerhet (CMC)
± 1,1 mm/m
Måleområde
- 48 mm/m (fallende lysvinkel)
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digital vinkelmåler og laser, stegvis måling av lysjusteringsapparatets skala: 0, 10, 20, 30, 40 mm/m fallende lysvinkel. Prosedyre dok id 3555