Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 038

Matec AS

Steinbekken 11
2040 Kløfta

Telefon: 90520037
E-post: post@matecas.no
Hjemmeside: http://
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Matec AS
Steinbekken 11
2040 KløftaFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøver - Lastcelle (transducer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,9 kN til 12,2 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,020 kN ved 0,9 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,072 kN ved 12,2 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres med en elektronisk transducer. Denne benyttes til å stegvis påtrykke en gitt last som sammenlignes med verdien som måles av enhet under test (objektet).

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,9 kN til 8,2 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,016 kN ved 0,9 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,055 kN ved 8,2 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres med lodd. Disse benyttes til å stegvis påtrykke en gitt last som sammenlignes med verdien som måles av enhet under test (objektet).
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,90 vol% til 5,50 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 vol% ved 0,90 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,07 vol% ved 5,50 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og minimum to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
4,0 vol% til 15,0 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,2 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og minimum to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon.

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
700 vol-ppm til 4300 vol-ppm (propan)
Usikkerhet (CMC)
± 18 vol-ppm ved 700 vol-ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 67 vol-ppm ved 4300 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon. Til måling benyttes propan slik at alle gasskonsentrasjoner i dette dokumentet er oppgitt i propan. Gassen omregnes fra propan til heksan ved omregning med instrumentavhengig P.E.F faktor ved kalibrering av avgassmålere
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,60 m-1 til 5,90 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 m-1 ved 0,60 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,10 m-1 ved 5,90 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og 2 eller flere referansefiltre (med lav og høy opasitet).

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
24 % til 95 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,6 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og 2 eller flere referansefiltre (med lav og høy opasitet).

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 mm/m til 40,0 mm/m (nedvinkling)
Usikkerhet (CMC)
± 1,4 mm/m
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved bruk av en kalibrert laser som stilles vinkelrett på lyskassen. Laserlyset blir fokusert gjennom linsen til lyskassen. Lyskassen har en horisontal senterlinje. Korreksjonen mellom laserlyset og senterlinjen i horisontal retning bestemmes.