Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 040

Würth Norge AS

Morteveien 12
1481 Hagan

Telefon: 46401500 / 46401501
E-post: kontakt@wuerth.no
Hjemmeside: http://www.wuerth.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Würth Norge AS - feltlaboratorium
Morteveien 12
1481 HaganFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
2 kN to 12 kN
Usikkerhet (CMC)
±0,07 kN
Personbiler
Måleområde
10 kN to 40 kN
Usikkerhet (CMC)
±0,3 kN
Lastebiler

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert lodd og vektstang. Prosedyre dok.id WN 451-0.

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
2 kN to 12 kN
Usikkerhet (CMC)
±0,06 kN
Personbiler
Måleområde
10 kN to 40 kN
Usikkerhet (CMC)
±0,3 kN
Lastebiler

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert referanselastcelle. Prosedyre dok id.WN 451-1.

Bremseprøver - Bremsetrykksensor

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,1-16 Bar
Usikkerhet (CMC)
±0,045 Bar ved 0,1 Bar
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
±0,080 Bar ved 16 Bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert digitalt manometer. Prosedyre dok id.WN 451-3.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
100 vol-ppm to 2100 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 21 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser. Prosedyre dok id. WN451-5.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3 vol % to 14 vol %
Usikkerhet (CMC)
±0,32 vol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser. Prosedyre dok id. WN451-5.

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 vol % to 6 vol %
Usikkerhet (CMC)
± 0,15 vol %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser. Prosedyre dok id.WN451-5.

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
5 % to 85 %
Usikkerhet (CMC)
±0,91 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Prosedyre dok id. WN451-6.

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 m‾¹ to 5 m‾¹
Usikkerhet (CMC)
±0,05 m‾¹

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Prosedyre dok id. WN451-6.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 - 40 mm/m
Usikkerhet (CMC)
1,2 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert inclinometer og laser. Prosedyre dok id.WN451-4
Den administrative/geografiske enheten:
Würth Norge AS - permanent laboratorium
Morteveien 12
1481 HaganPermanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 %g - 75 % g
Usikkerhet (CMC)
1,4 % g
Analog
Måleområde
0 g - 0,9 g
Usikkerhet (CMC)
0,014 g
Digital

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering ved bruk av sporbart kalibrert vinkeljigg. Prosedyre dok id.WN451-7, WN451-8.
Permanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 m‾¹ to 5 m‾¹
Usikkerhet (CMC)
±0,05 m‾¹

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Prosedyre dok id.WN451-6.

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
5 % to 85 %
Usikkerhet (CMC)
± 0,91%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere filtre. Prosedyre dok id. WN451-6.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3 vol% to 14 vol%
Usikkerhet (CMC)
±0,32 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser. Prosedyre dok id.WN451-5.

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 vol% to 6 vol%
Usikkerhet (CMC)
±0,15 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser. Prosedyre dok id.WN451-5.

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
100 vol-ppm to 2100 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
±21 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering med 2 eller flere referansegasser. Prosedyre dok id.WN451-5.