Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 039

Langø Service AS

Postboks 3729 Leangen
7445 Trondheim

Telefon: +47 73 82 80 00
E-post: firmapost@lango-service.no
Hjemmeside: http://www.lango-service.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Langø Service AS
Magnus Lagabøtersvei 4
7047 TrondheimFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremsetrykkmåler (manometer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,01 - 20,00 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,022 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.01: Prosedyre for kalibrering av bremseprøver.

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,01 kN - 40,00 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,019 kN ved 1 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,093 kN ved 40 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.01: Prosedyre for kalibrering av bremseprøver.

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
2,5 - 7,5 m/s²
Usikkerhet (CMC)
± 0,069 m/s²

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.15: Prosedyre for kalibrering av retardasjonsmålere. Mekaniske målere.

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
2,5 - 8 m/s²
Usikkerhet (CMC)
± 0,047 m/s²

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.15: Prosedyre for kalibrering av retardasjonsmålere. Digitale målere.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
250 vol-ppm - 2000 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 6,9 vol-ppm ved 300 vol-ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 23 vol-ppm ved 1800 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.03: Prosedyre for kalibrering av avgassmåler. Minimum to referansegasser.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
5,5 vol% - 15 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,075 vol% ved 5,96 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,16 vol% ved 13,9 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.03: Prosedyre for kalibrering av avgassmåler. Minimum to referansegasser.

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,9 vol% - 4,3 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,012 vol% ved 0,99 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,048 vol% ved 4,18 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.03: Prosedyre for kalibrering av avgassmåler. Minimum to referansegasser.

Røyksgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
19,0% - 80,0%
Usikkerhet (CMC)
± 1,2% opasitet

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.02: Prosedyre for kalibrering av røykgassmåler. Kalibrering med to eller flere filtre.

Røyksgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,85 m-1 - 3,73 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,051 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.02: Prosedyre for kalibrering av røykgassmåler. Kalibrering med to eller flere filtre.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-0,5 mm/m - 60 mm/m (fallende lys)
Usikkerhet (CMC)
± 0,84 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: K.04.03.05: Prosedyre for kalibrering av lysjusteringsapparat.