Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 033

Statkraft Energi AS

Statkraft Målelaboratorium

Fykan
8160 Glomfjord

Telefon: 24067000
E-post: Jonny.Simso@statkraft.com
Hjemmeside: http://www.statkraft.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Statkraft Energi AS, Statkraft Målelaboratorium
Fykan
8160 GlomfjordFeltlaboratorium K01 Elektriske størrelser

Kalibrering av elektrisitetsmåler, trefase aktiv og reaktiv effekt og energi.

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Frekvens: 50 Hz Spenning: 57,7 V til 400 V
Usikkerhet (CMC)
For aktiv energi med effektfaktor: cos(φ) = 1,eller -1: ±0,05 %
Måleområde
Strøm: 1 mA til 6 A
Usikkerhet (CMC)
0,5 ≤ cos (φ) < 1, eller -1,< cos (φ) ≤ -0,5: ±0,07% ,
Måleområde
Effekt: 5 W/VAr til 4 kW/kVAr (sekundærkrets)
Usikkerhet (CMC)
For reaktiv energi med effektfaktor sin (φ) = 0,8 eller -0,8: ±0,07%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metodebeskrivelse for kalibrering av energimåler, Q-90/200. Tilsvarer kravene for kontroll av elmålere i Statnetts publikasjon "Krav til måling av sentralnetts-utveksling", 02.02.2016.

Prøving av målesystem for måling av elektrisk energi.

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Frekvens: 50 Hz Spenning: 1 mV til 400 V
Usikkerhet (CMC)
Total standard usikkerhet inneholder usikkerhetsbidrag fra de faktorer som er vurdert å kunne
Måleområde
Strøm: 1 mA til 6 A
Usikkerhet (CMC)
påvirke målingene. Usikkerheten er beregnet i samsvar med EA publikasjon EA-4/02.

Merknad/ref. til intern prosedyre: Metodebeskrivelse for prøving av målekjede, Q-90/300. Tilsvarer kravene for kontroll av målesystem for måling av elektrisk energi ihht Statnetts publikasjon "Krav til måling av sentralnetts-utveksling" 02.02.2016.