Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 036

NIPPON GASES NORGE AS

Laboratoriet Rjukan

Postboks 23, Haugenstua
0915 Oslo

Telefon: 97 77 42 77 / 23 70 70 00
E-post: kundeservice@nippongases.com
Hjemmeside: http://www.nippongases.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Laboratoriet Rjukan
Såheimsveien
3660 RjukanPermanent laboratorium K11 Kjemiske analyser, referansematerialer

Metan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
55 – 100 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,2 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Etan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,008 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %
Måleområde
1 – 10 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,5 Rel %
Måleområde
10 – 14 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,2 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Propan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,008 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %
Måleområde
1 – 8 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,5 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Isobutan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,004 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %
Måleområde
1 – 1,4 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,5 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

n-Butan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,004 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %
Måleområde
1 – 1,4 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,5 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Isopentan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,0025 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 0,6 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Helium (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,04 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 0,4 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Neopentan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,0007 – 0,001 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
3 Rel %
Måleområde
0,001 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 0,5 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

n-Pentan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,0025 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 0,6 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

n-Heksan (Substansmengde )

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,0008 – 0,001 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
3 Rel %
Måleområde
0,001 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 0,35 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Karbondioksid (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,04 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %
Måleområde
1 – 10 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,5 Rel %
Måleområde
10 – 25 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,2 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

Nitrogen (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,02 – 0,1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %
Måleområde
0,1 – 1 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
1 Rel %
Måleområde
1 – 10 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,5 Rel %
Måleområde
10 – 25 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
0,2 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52

n-Heptan (Substansmengde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,01 – 0,03 e-2 mol/mol
Usikkerhet (CMC)
2 Rel %

Merknad/ref. til intern prosedyre: ISO 6142-1, ISO 6143, ISO 6975/ Intern metode: AM 52