Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 031

Scalibra AS

Vestvollveien 34B
2019 Skedsmokorset

Telefon: 40 46 62 59
E-post: post@scalibra.com
Hjemmeside: http://www.scalibra.com
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Scalibra AS
Vestvollveien 34B
2019 SkedsmokorsetPermanent laboratorium K10 Temperatur, fuktighet og termofysiske egenskaper

Direktevisende instrumenter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-85 °C til +100 °C
Usikkerhet (CMC)
16 mK
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 9.
Måleområde
+100 °C til +250 °C
Usikkerhet (CMC)
21 mK
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 9.
Måleområde
+200 °C til +550 °C
Usikkerhet (CMC)
33 mK
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 9.
Måleområde
+100 °C til +900 °C
Usikkerhet (CMC)
0,8 K
Referanseinstrument: TC type S, Prosedyre 9
Måleområde
+900 °C til +1100 °C
Usikkerhet (CMC)
1 K
Referanseinstrument: TC type S, Prosedyre 9

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Direktevisende instrumenter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
5 - 40 % RH og 5 til 40 °C
Usikkerhet (CMC)
2,0 % RH og 0,36 K
Prosedyre 11. Referanse instrument: Ekstern sensor
Måleområde
40 - 60 % RH og 5 til 40 °C
Usikkerhet (CMC)
2,3 % RH og 0,36 K
Prosedyre 11. Referanse instrument: Ekstern sensor
Måleområde
60 - 75 % RH og 5 til 40 °C
Usikkerhet (CMC)
2,5 % RH og 0,36 K
Prosedyre 11. Referanse instrument: Ekstern sensor
Måleområde
75 - 95 % RH og 5 til 40 °C
Usikkerhet (CMC)
3,0 % RH og 0,36 K
Prosedyre 11. Referanse instrument: Ekstern sensor
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Direktevisende instrumenter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 90 % RH og 25 °C
Usikkerhet (CMC)
2,0 % RH og 0,36 K
Prosedyre 11. Referanse instrument: Ekstern sensor

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Resistanstermometre

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-85 °C til +100 °C
Usikkerhet (CMC)
15 mK
Referanse instrument: SPRT, Prosedyre 6.
Måleområde
+100 °C til +250 °C
Usikkerhet (CMC)
20 mK
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 6.
Måleområde
+200 °C til +550 °C
Usikkerhet (CMC)
32 mK
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 6.

Merknad/ref. til intern prosedyre:

Termoelement

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-85 °C til +100 °C
Usikkerhet (CMC)
0,21 K
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 7
Måleområde
+100 °C til +250 °C
Usikkerhet (CMC)
0,21 K
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 7
Måleområde
+200 °C til +550 °C
Usikkerhet (CMC)
0,21 K
Referanseinstrument: SPRT, Prosedyre 7
Måleområde
+100 °C til +900 °C
Usikkerhet (CMC)
0,9 K
Referanseinstrument: TC type S, Prosedyre 7
Måleområde
+900 °C til +1100 °C
Usikkerhet (CMC)
1 K
Referanseinstrument: TC type S, Prosedyre 7

Merknad/ref. til intern prosedyre: