Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 014

SINTEF AS

Kalibreringslaboratoriet for ventilasjonstekniske instrumenter

Postboks 124, Blindern
0314 OSLO

Telefon: Tlf. 22 96 55 55
E-post: anette.gabrielsen@sintef.no
Hjemmeside: http://www.sintef.no/
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kalibreringslaboratoriet for ventilasjonstekniske instrumenter
Børrestuveien 3
0373 OsloPermanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Lufthastighet (direkte avlesning eller avlest med voltmeter)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,1 - 1,5 m/s
Usikkerhet (CMC)
0,03 m/s
Måleområde
1,5 - 20 m/s
Usikkerhet (CMC)
2 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SINTEF Community prosedyre 14-05-42