Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 003

Intertek West Lab AS

Postboks 139
4056 Tananger

Telefon: Tlf. 51 94 01 00 Faks. 51 82 79 51
E-post: norway.westlab@intertek.com
Hjemmeside: http://www.intertek.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Intertek West Lab AS
Energivegen 1
4056 TANANGERFeltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Masse,volum og væsker, rørnormal

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
> 100 l
Usikkerhet (CMC)
0,03 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.7

Masse,volum og væsker, kort rørnormal

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 til 700 l
Usikkerhet (CMC)
0,02 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.24 Gjelder kalibrering av kort rørnormal

Volum av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,4- 800 m³/h
Usikkerhet (CMC)
0,025 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.9 Gjelder kun kalibrering av volumetrisk væskemåler med pulsutgang

Volum av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,4- 800 m³/h
Usikkerhet (CMC)
0,035 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP 4.5.28 Kalibering av ultralydmåler med puls utgang

Masse av væske i bevegelse, gjennomstrømningsmåler

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,4- 800 tonn/h
Usikkerhet (CMC)
0,07 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: SP.4.5.30 Kalibrering av massemåler med puls utgang,