Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 007

Kiwa AS

Kalibrering

Postboks 141 Økern
0509 Oslo

Telefon: +47 22 86 50 00
E-post: firmapost@kiwa.com
Hjemmeside: http://www.kiwa.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa AS
Bleivassvegen 28B,
5347 ÅgotnesPermanent laboratorium K01 Elektriske størrelser

Resistans (Dekade-resistorer og faste motstander)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 12 Ω
Usikkerhet (CMC)
10ppm x R + 30µΩ
Måleområde
12 - 120 Ω
Usikkerhet (CMC)
7,0ppm x R + 80 µΩ
Måleområde
120 - 1200 Ω
Usikkerhet (CMC)
8,0ppm x R + 80 µΩ
Måleområde
1,2 - 12 kΩ
Usikkerhet (CMC)
6,2ppm x R
Måleområde
12 - 120 kΩ
Usikkerhet (CMC)
10ppm x R
Måleområde
120 - 1200 kΩ
Usikkerhet (CMC)
13ppm x R
Måleområde
1,2 - 12 MΩ
Usikkerhet (CMC)
36ppm x R
Måleområde
12 - 120 MΩ
Usikkerhet (CMC)
500ppm x R

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1 AC, DC resistans (ved måling), (R=målt verdi)

Resistans

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,2 - 0,9 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,5ppm x R
Måleområde
0,9 - 1,1 Ω
Usikkerhet (CMC)
2,1ppm x R
Måleområde
1,1 - 3 Ω
Usikkerhet (CMC)
2,5ppm x R
Måleområde
3 - 9 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,7ppm x R
Måleområde
9 - 11 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,1ppm x R
Måleområde
11 - 30 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,4ppm x R
Måleområde
30 - 90 Ω
Usikkerhet (CMC)
2,1ppm x R
Måleområde
90 - 110 Ω
Usikkerhet (CMC)
1,6ppm x R
Måleområde
110 - 300 Ω
Usikkerhet (CMC)
2,1ppm x R
Måleområde
300 - 900 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,4ppm x R
Måleområde
900 - 1100 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,0ppm x R
Måleområde
1,1 - 3 kΩ
Usikkerhet (CMC)
3,4ppm x R
Måleområde
3 - 9 kΩ
Usikkerhet (CMC)
2,5ppm x R
Måleområde
9 - 11 kΩ
Usikkerhet (CMC)
2,1ppm x R
Måleområde
11 - 30 kΩ
Usikkerhet (CMC)
3,5ppm x R
Måleområde
30 - 90 kΩ
Usikkerhet (CMC)
4,0ppm x R
Måleområde
90 - 110 kΩ
Usikkerhet (CMC)
3,5ppm x R

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1 BB, DC resistans (ved måling), (R = målt verdi)

DC-Spenning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 V
Usikkerhet (CMC)
50 nV (short)
Kortslutning
Måleområde
0 mV - 130 mV
Usikkerhet (CMC)
0,9 µV
Måleområde
130 mV - 500 mV
Usikkerhet (CMC)
6,9ppm x U
Måleområde
500 mV - 2,2 mV
Usikkerhet (CMC)
4,4ppm x U
Måleområde
2,2 V - 11 V
Usikkerhet (CMC)
3,4ppm x U
Måleområde
11 V - 22 V
Usikkerhet (CMC)
3,7ppm x U
Måleområde
22 V - 220 V
Usikkerhet (CMC)
4,0ppm x U
Måleområde
220 V - 1100 V
Usikkerhet (CMC)
4,0ppm x U

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1-S, DC-spenning (som kilde), (U = målt verdi)

DC-Strøm

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 A (Open)
Usikkerhet (CMC)
0,5 nA
Måleområde
0 µA - 220 µA
Usikkerhet (CMC)
14ppm x I + 4 nA
Måleområde
220 µA - 2,2 mA
Usikkerhet (CMC)
13ppm x I
Måleområde
2,2 mA - 22 mA
Usikkerhet (CMC)
12ppm x I
Måleområde
22 mA - 100 mA
Usikkerhet (CMC)
12ppm x I
Måleområde
100 mA - 220 mA
Usikkerhet (CMC)
14ppm x I
Måleområde
220 mA - 1 mA
Usikkerhet (CMC)
16ppm x I
Måleområde
1 A - 2,2 A
Usikkerhet (CMC)
32ppm x I
Måleområde
2,2 A - 11A
Usikkerhet (CMC)
330ppm x I

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1-T, DC-strøm (som kilde), (I = målt verdi)

DC-Spenning

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 0,12 V
Usikkerhet (CMC)
6,4ppm x U + 0,32 µV
Måleområde
0,12 - 1,2 V
Usikkerhet (CMC)
3,4ppm x U + 0,6 µV
Måleområde
1,2 - 12 V
Usikkerhet (CMC)
2,9ppm x U + 0,9 µV
Måleområde
12 - 120 V
Usikkerhet (CMC)
5,3ppm x U + 30uV
Måleområde
120 - 450 V
Usikkerhet (CMC)
9,0ppm x U
Måleområde
450 - 700 V
Usikkerhet (CMC)
13ppm x U
Måleområde
700 - 1000 V
Usikkerhet (CMC)
17ppm x U

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1-AP, DC-spenning (ved måling), (U = målt verdi)

AC-Spenning (som kilde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,22mV - 2,2mV:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
0,30% x U + 4,5 µV
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
0,30% x U + 4,5 µV
Måleområde
40 - 20000Hz
Usikkerhet (CMC)
0,29% x U + 4,5 µV
Måleområde
20 - 50kHz
Usikkerhet (CMC)
0,30% x U + 4,5 µV
Måleområde
50 - 100kHz
Usikkerhet (CMC)
0,32% x U + 7,0 µV
Måleområde
100 - 300kHz
Usikkerhet (CMC)
0,60% x U + 13 µV
Måleområde
300 - 500kHz
Usikkerhet (CMC)
1,1% x U + 25 µV
Måleområde
500 - 1000kHz
Usikkerhet (CMC)
1,4% x U + 25 µV
Måleområde
2,2mV - 22mV:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
660ppm x U + 5,0 µV
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
470ppm x U + 5,0 µV
Måleområde
40 - 20000Hz
Usikkerhet (CMC)
510ppm x U + 5,0 µV
Måleområde
20 - 50kHz
Usikkerhet (CMC)
600ppm x U + 5,0 µV
Måleområde
50 - 100kHz
Usikkerhet (CMC)
0,11% x U + 7,0 µV
Måleområde
100 - 300kHz
Usikkerhet (CMC)
0,16% x U + 12 µV
Måleområde
300 - 500kHz
Usikkerhet (CMC)
0,30% x U + 25 µV
Måleområde
500 - 1000kHz
Usikkerhet (CMC)
0,73% x U + 25 µV
Måleområde
22mV - 200mV:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
520ppm x U + 13 µV
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
240ppm x U + 8,0 µV
Måleområde
40 - 20000Hz
Usikkerhet (CMC)
160ppm x U + 8,0 µV
Måleområde
20 - 50kHz
Usikkerhet (CMC)
310ppm x U + 8,0 µV
Måleområde
50 - 100kHz
Usikkerhet (CMC)
770ppm x U + 8,0 µV
Måleområde
100 - 300kHz
Usikkerhet (CMC)
0,12% x U + 25 µV
Måleområde
300 - 500kHz
Usikkerhet (CMC)
0,22% x U + 35 µV
Måleområde
500 - 1000kHz
Usikkerhet (CMC)
0,66% x U + 80 µV
Måleområde
0,22V - 2,2V:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
470ppm x U + 80 µV
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
190ppm x U + 25 µV
Måleområde
40 - 20000Hz
Usikkerhet (CMC)
90ppm x U + 6,0 µV
Måleområde
20 - 50kHz
Usikkerhet (CMC)
150ppm x U + 16 µV
Måleområde
50 - 100kHz
Usikkerhet (CMC)
260ppm x U + 70 µV
Måleområde
100 - 300kHz
Usikkerhet (CMC)
560ppm x U + 130 µV
Måleområde
300 - 500kHz
Usikkerhet (CMC)
0,15% x U + 350 µV
Måleområde
500 - 1000kHz
Usikkerhet (CMC)
0,38% x U + 850 µV
Måleområde
2,2V - 22V:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
470ppm x U + 800 µV
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
190ppm x U + 250 µV
Måleområde
40 - 20000Hz
Usikkerhet (CMC)
110ppm x U + 60 µV
Måleområde
20 - 50kHz
Usikkerhet (CMC)
140ppm x U + 160 µV
Måleområde
50 - 100kHz
Usikkerhet (CMC)
260ppm x U + 350 µV
Måleområde
100 - 300kHz
Usikkerhet (CMC)
620ppm x U + 1,5 mV
Måleområde
300 - 500kHz
Usikkerhet (CMC)
0,16% x U + 4,3 mV
Måleområde
500 - 1000kHz
Usikkerhet (CMC)
0,40% x U + 8,5 mV
Måleområde
22V - 220V:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
470ppm x U + 8,0 mV
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
190ppm x U + 2,5 mV
* Spenningen U er
Måleområde
40 - 20000Hz
Usikkerhet (CMC)
110ppm x U + 800 µV
begrenset slik at
Måleområde
20 - 50kHz
Usikkerhet (CMC)
210ppm x U + 3,5 mV
fxU ikke er mer enn:
Måleområde
50 - 100kHz
Usikkerhet (CMC)
480ppm x U + 8,0 mV
2,2 x 10-7 V x Hz
Måleområde
220V - 1100V:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
40 - 1000Hz
Usikkerhet (CMC)
130ppm x U + 4,0 mV
Måleområde
1 - 20kHz
Usikkerhet (CMC)
200ppm x U + 6,0 mV

Merknad/ref. til intern prosedyre: Prosedyre: KH-2-9-1-U, AC-spenning (som kilde), (U = tilført verdi)

AC-Strøm (som kilde)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
9uA - 220uA:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
650ppm x I + 25 nA
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
350ppm x I + 20 nA
Måleområde
40 - 1000Hz
Usikkerhet (CMC)
190ppm x I + 16 nA
Måleområde
1 - 5kHz
Usikkerhet (CMC)
0,10% x I + 40 nA
Måleområde
5 - 10kHz
Usikkerhet (CMC)
0,27% x I + 80 nA
Måleområde
0,22mA - 2,2mA:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
650ppm x I + 40 nA
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
340ppm x I + 35 nA
Måleområde
40 - 1000Hz
Usikkerhet (CMC)
180ppm x I + 35 nA
Måleområde
1 - 5kHz
Usikkerhet (CMC)
880ppm x I + 400 nA
Måleområde
5 - 10kHz
Usikkerhet (CMC)
0,20% x I + 800 nA
Måleområde
2,2mA - 22mA:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
610ppm x I + 400 nA
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
330ppm x I + 350 nA
Måleområde
40 - 1000Hz
Usikkerhet (CMC)
160ppm x I + 350 nA
Måleområde
1 - 5kHz
Usikkerhet (CMC)
0,13% x I + 4,0 uA
Måleområde
5 - 10kHzz
Usikkerhet (CMC)
0,27% x I + 8,0 uA
Måleområde
22mA - 220mA:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10 - 20Hz
Usikkerhet (CMC)
610ppm x I + 4,0 uA
Måleområde
20 - 40Hz
Usikkerhet (CMC)
330ppm x I + 3,5 uA
Måleområde
40 - 1000Hz
Usikkerhet (CMC)
160ppm x I + 3,5 uA
Måleområde
1 - 5kHz
Usikkerhet (CMC)
0,13% x I + 40 uA
Måleområde
5 - 10kHz
Usikkerhet (CMC)
0,27% x I + 80 uA
Måleområde
0,22A - 2,2A:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
40 - 1000Hz
Usikkerhet (CMC)
570ppm x I + 35 uA
Måleområde
1 - 5kHz
Usikkerhet (CMC)
0,41% x I + 80 uA
Måleområde
5 - 10kHz
Usikkerhet (CMC)
1,5% x I + 160 uA
Måleområde
2,2A - 11A:
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
40 - 1000Hz
Usikkerhet (CMC)
500ppm x I + 170 uA
Måleområde
1 - 5kHz
Usikkerhet (CMC)
0,23% x I + 380 uA
Måleområde
5 - 10kHz
Usikkerhet (CMC)
0,78% x I + 580 uA

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1-W, AC-strøm (som kilde) , (I = tilført verdi)

DC-Strøm

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 mA - 0,1 mA
Usikkerhet (CMC)
3,8nA
Måleområde
0,1 mA - 0,5 mA
Usikkerhet (CMC)
6,2nA
Måleområde
0,5 mA - 1,2 mA
Usikkerhet (CMC)
10nA
Måleområde
1,2 mA - 2,2 mA
Usikkerhet (CMC)
15nA
Måleområde
2,2 mA - 5,0 mA
Usikkerhet (CMC)
25nA
Måleområde
5,0 mA - 7,0 mA
Usikkerhet (CMC)
33nA
Måleområde
7,0 mA - 12 mA
Usikkerhet (CMC)
44nA
Måleområde
12 mA - 14 mA
Usikkerhet (CMC)
51nA
Måleområde
14 mA - 22 mA
Usikkerhet (CMC)
75nA
Måleområde
22 mA - 40 mA
Usikkerhet (CMC)
0,13µA
Måleområde
40 mA - 70 mA
Usikkerhet (CMC)
0,22µA
Måleområde
70 mA - 100 mA
Usikkerhet (CMC)
0,31µA
Måleområde
100 mA - 120 mA
Usikkerhet (CMC)
1,0µA
Måleområde
0,12 A - 0,22 A
Usikkerhet (CMC)
1,5µA
Måleområde
0,22 A - 0,50 A
Usikkerhet (CMC)
3,0µA
Måleområde
0,50 A - 1,0 A
Usikkerhet (CMC)
130µA
Måleområde
1 A - 6 A
Usikkerhet (CMC)
0,60mA
Måleområde
6 A - 9,9 A
Usikkerhet (CMC)
1,0mA
Måleområde
9,9 A - 10,1 A
Usikkerhet (CMC)
0,8mA
Måleområde
10,1 A - 19,9 A
Usikkerhet (CMC)
8,0mA
Måleområde
19,9 A - 20 A
Usikkerhet (CMC)
1,5mA
Måleområde
20 A - 30 A
Usikkerhet (CMC)
8,0mA
Måleområde
30 A - 50 A
Usikkerhet (CMC)
38mA

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1-AN, DC-strøm (ved måling), (I = målt verdi)

DC-resistans (som kilder)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 Ω
Usikkerhet (CMC)
5,0 µΩ
Måleområde
0,01 Ω
Usikkerhet (CMC)
0,9 µΩ
Måleområde
0,02 Ω
Usikkerhet (CMC)
1,9 µΩ
Måleområde
1 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,0 µΩ
Måleområde
1,9 Ω
Usikkerhet (CMC)
38 µΩ
Måleområde
10 Ω
Usikkerhet (CMC)
30 µΩ
Måleområde
19 Ω
Usikkerhet (CMC)
140 µΩ
Måleområde
100 Ω
Usikkerhet (CMC)
210 µΩ
Måleområde
190 Ω
Usikkerhet (CMC)
1,3 mΩ
Måleområde
1000 Ω
Usikkerhet (CMC)
3,0 mΩ
Måleområde
1900 Ω
Usikkerhet (CMC)
11 mΩ
Måleområde
10 kΩ
Usikkerhet (CMC)
21 mΩ
Måleområde
19 kΩ
Usikkerhet (CMC)
130 mΩ
Måleområde
100 kΩ
Usikkerhet (CMC)
220 mΩ
Måleområde
190 kΩ
Usikkerhet (CMC)
1,6 Ω
Måleområde
1 MΩ
Usikkerhet (CMC)
7 Ω
Måleområde
1,9 MΩ
Usikkerhet (CMC)
28 Ω
Måleområde
10 MΩ
Usikkerhet (CMC)
170 Ω
Måleområde
19 MΩ
Usikkerhet (CMC)
420 Ω
Måleområde
100 MΩ
Usikkerhet (CMC)
3,6 kΩ

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH-2-9-1 R
Permanent laboratorium K03 Tid og frekvens

Frekvens (måling)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 MHz
Usikkerhet (CMC)
7,5 x 10-12 x f
Måleområde
5 MHz
Usikkerhet (CMC)
7,5 x 10-12 x f
Måleområde
10 MHz
Usikkerhet (CMC)
7,5 x 10-12 x f

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 AK

Frekvens (måling med frekvensteller)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 Hz til/to 10 Hz
Usikkerhet (CMC)
1,0 x 10-8 x f
Firkantsignal
Måleområde
10 Hz til/to 1,3 GHz
Usikkerhet (CMC)
1,0 x 10-9 x f
Firkantsignal
Måleområde
1 Hz til/to 2 Hz
Usikkerhet (CMC)
1,0 x 10-6 x f
Sinussignal
Måleområde
2 Hz til/to 20 Hz
Usikkerhet (CMC)
1,0 x 10-8 x f
Sinussignal
Måleområde
20 Hz til/to 1,3 GHz
Usikkerhet (CMC)
1,0 x 10-9 x f
Sinussignal

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 AK

Frekvens (generering)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 µHz til/to 4 GHz
Usikkerhet (CMC)
1,0 x 10-10 x f

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 AH
Permanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Masse (lodd)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Fra 0,001 g til og med 20 g
Usikkerhet (CMC)
0,10 mg
Måleområde
Fra 20 g til og med 205 g
Usikkerhet (CMC)
0,16 mg
Måleområde
Fra 205 g til og med 500 g
Usikkerhet (CMC)
0,4 mg
Måleområde
Fra 500 g til og med 1100 g
Usikkerhet (CMC)
0,5 mg
Måleområde
Fra 1,1 kg til og med 10 kg
Usikkerhet (CMC)
25 mg
Måleområde
Fra 10 kg til og med 20 kg
Usikkerhet (CMC)
60 mg

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 AV, ID-1800

Trykk (gauge)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-100 kPa til/to 0 hPa
Usikkerhet (CMC)
7,8 til/to 0,25 Pa
Måleområde
0 hPa til/to 100 kPa
Usikkerhet (CMC)
0,25 til/to 7 Pa
Måleområde
100 kPa til/to 2,5MPa
Usikkerhet (CMC)
7 til/to 130 Pa
Måleområde
2,5 MPa til/to 25 MPa
Usikkerhet (CMC)
0,13 til/to 1,2 kPa
Måleområde
25 MPa til/to 100 MPa
Usikkerhet (CMC)
1,2 til/to 5,6 kPa
Måleområde
100 MPa til/to 250 MPa
Usikkerhet (CMC)
250 kPa til/to 500 kPa

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 A, KH 2-9-1 AG

Trykk (abs)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 hPa til/to 1200 hPa
Usikkerhet (CMC)
3,5 Pa til/to 10 Pa
Måleområde
1200 hPa til/to 200 kPa
Usikkerhet (CMC)
10 Pa til/to 17 Pa
Måleområde
200 kPa til/to 2,6 Mpa
Usikkerhet (CMC)
17 Pa til/to 140 Pa
Måleområde
2,6 MPa til/to 25 Mpa
Usikkerhet (CMC)
0,14 kPa til/to 1,2 kPa
Måleområde
25 MPa til/to 100 Mpa
Usikkerhet (CMC)
1,2 kPa til/to 5,6 kPa
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 A, KH 2-9-1 AG

Stempelareal-olje

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
40 MPa til/to 100 Mpa
Usikkerhet (CMC)
55 ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 G

Trykk (diff)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 Mpa til/to 0,4 Mpa
Usikkerhet (CMC)
2 Pa til/to 24 Pa
Måleområde
0,4 Mpa til/to 20 Mpa
Usikkerhet (CMC)
24 Pa til/to 970 Pa

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 A, KH 2-9-1 AG

Stempelareal- gass

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
15 hPa til/to 100 kPa
Usikkerhet (CMC)
75 ppm
Måleområde
100 kPa til/to 2,5MPa
Usikkerhet (CMC)
55 ppm
Måleområde
2,5 MPa til/to 25 Mpa
Usikkerhet (CMC)
48 ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 AE
Permanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Tetthet av gasser (kg/m3 i trykkområdet)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 kg/m3 til/to130 kg/m3
Usikkerhet (CMC)
0,5 g/m3 + 0,028 % av avlest
Måleområde
130 kg/m3 til/to 300 kg/m3
Usikkerhet (CMC)
0,052 % av avlest

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 Q (ID-3695) og KH 2-9-1 M (ID-1804) 270-350 °K, Nitrogen

Tetthet av væsker

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
650 kg/m3 til/to 1350 kg/m3
Usikkerhet (CMC)
80 g/m3 til/to 100 g/m3

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 N og V, 10 °C til 40 °C
Permanent laboratorium K10 Temperatur, fuktighet og termofysiske egenskaper

Direktevisende instrumenter

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
+200 °C til/to +280 °C
Usikkerhet (CMC)
17mK
Måleområde
-80 °C til/to -50 °C
Usikkerhet (CMC)
20mK
Måleområde
-50 °C til/to -10 °C
Usikkerhet (CMC)
15 mK
Måleområde
-10 °C til/to +100 °C
Usikkerhet (CMC)
10mK
Måleområde
+100 °C til/to +200 °C
Usikkerhet (CMC)
15mK

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 AW

Resistanstermometre

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
+200 °C til/to +280 °C
Usikkerhet (CMC)
17 mK
Måleområde
-80 °C til/to -50 °C
Usikkerhet (CMC)
20 mK
Måleområde
-50 °C til/to -10 °C
Usikkerhet (CMC)
15 mK
Måleområde
-10 °C til/to+100 °C
Usikkerhet (CMC)
10 mK
Måleområde
+100 °C til/to +200 °C
Usikkerhet (CMC)
15 mK

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 F

Temperatur transmittere

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-80 °C til/to -50 °C
Usikkerhet (CMC)
30mK
Måleområde
-50 °C til/to -10 °C
Usikkerhet (CMC)
25mK
Måleområde
-10 °C til/to 100 °C
Usikkerhet (CMC)
20mK
Måleområde
100 °C til/to 280 °C
Usikkerhet (CMC)
25mK

Merknad/ref. til intern prosedyre: KH 2-9-1 AY
Den administrative/geografiske enheten:
Kiwa AS
Kabelgaten 2
0580 OsloFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 bar til/to 16 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,08 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1989 Analog avlesing

Bremse trykkmåler. Manometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 bar til/to 16 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1989 Digital avlesing

Retardasjonsmåling

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0-100 %g
Usikkerhet (CMC)
± 1,3%g v/28%g = 0,13 m/s2 ± 1,3%g v/60%g = 0,13 m/s2
Bowmonk (digital)
Måleområde
0-100 %g
Usikkerhet (CMC)
±0,56%g v/28%g = 0,06 m/s2 ±0,57%g v/60%g = 0,06 m/s2
MotoMeter
Måleområde
0-6,00 m/s2
Usikkerhet (CMC)
±0,02 m/s2 v/2,8 m/s2 ±0,03 m/s2 v/6,0 m/s2
MaHa (digital)
Måleområde
0-100 %g
Usikkerhet (CMC)
± 1,2%g v/30%g = 0,12 m/s2 ± 1.2%g v/75%g = 0,12 m/s2
Bowmonk (analog)

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1990

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,061 kN ved 8 kN
Måleområde
1 kN til 6 kN (personbil)
Usikkerhet (CMC)
± 0,024 kN ved 1 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1986

Bremseprøver - Lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,063 kN ved 6 kN
Måleområde
1 kN til 8 kN (personbil)
Usikkerhet (CMC)
± 0,024 kN ved 1 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1986
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Hydrokarboner (HC)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 50 vol ppm ved 1750 vol ppm
Måleområde
25 - 1750 vol ppm
Usikkerhet (CMC)
± 7 vol ppm ved 25 vol ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1985 Kalibrering med to gasskonsentrasjoner

Avgassmåling - Karbondioksid (CO2)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
6,5 - 14,00 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,07 vol% v/ 6,5 vol% ± 0,15 vol% v/ 14,0 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1985 Kalibrering med to gasskonsentrasjoner

Avgassmåling - Karbonmonoksid (CO)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,5 - 4,0 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,02 vol% v/ 0,5 vol% ± 0,04 vol% v/ 4,0 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1985 Kalibrering med to gasskonsentrasjoner

Røyksgassmåling - K verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,8 - 4,0 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,09 m-1 v/ 0,8 m-1 ± 0,10 m-1 v/ 3,7 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1991 Kalibrering med to eller flere filtre
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Lysjustering

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 40 mm/m nedvinkling
Usikkerhet (CMC)
± 1,2 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: ID-1993