Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 053

Preqas AS

Postboks 134
1252 Oslo

Telefon: +47 63 87 77 99
E-post: preqas@preqas.no
Hjemmeside: http://www.preqas.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Preqas AS
Rosenholmveien 12
1252 OsloFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Trykk: Bremsetrykksensor (manometer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1,00 - 4,00 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,08 bar
Måleområde
4,01-12,00 bar
Usikkerhet (CMC)
± 0,09 bar

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering trykkgivere iht. intern metode 4.1.2

Kraft: Bremseprøver, dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 - 8 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,050 kN ved 2 kN
Personbil
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,050 kN ved 4 kN
Personbil
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,050 kN ved 6 kN
Personbil
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,060 kN ved 8 kN
Personbil

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering stegvis med lodd og arm som monteres i bremseprøver og verdier avleses på objektet, iht. intern metode 4.1.1.

Kraft: Bremseprøver, lastcelle

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 - 40 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,070 kN ved 1 kN
Personbil og lastebil
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,080 kN ved 10 kN
Personbil og lastebil
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,400 kN ved 40 kN
Lastebil

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering stegvis med lastcelle som monteres i bremseprøver, kraft påføres og verdier avleses på objektet, iht. intern metode 4.1.5. Vi angir måleområde 0 til 40 kN for lastebil, som tilsvarer 0-20 kN på vår referanselastcelle, på grunn av en omregning mellom påført kraft og rapportert verdi på objektet.

Akselerasjon: Retardasjonsmåler (analog)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1,0 - 90,0 %g
Usikkerhet (CMC)
± 1,2 %g ved 20 %g
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 1,5 %g ved 45 %g
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 1,6 %g ved 60 %g
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 1,8 %g ved 75 %g

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av analoge retardasjonsmålere iht. intern metode 4.1.7.
Permanent laboratorium K05 Mekaniske størrelser

Akselerasjon: Retardasjonsmåler (analog)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1,0 - 90,0 %g
Usikkerhet (CMC)
± 1,2 %g ved 20 %g
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 1,5 %g ved 45 %g
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 1,6 %g ved 60 %g
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 1,8 %g ved 75 %g

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av digitale og analoge retardasjonsmålere iht. intern metode 4.1.7.

Akselerasjon: Retardasjonsmåler (digital)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1,0 - 9,82 m/s²
Usikkerhet (CMC)
± 0,14 m/s²
Måleområde
1,0 - 100 %g
Usikkerhet (CMC)
± 1,6 %g

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av digitale og analoge retardasjonsmålere iht. intern metode 4.1.7.
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling: Hydrokarboner (HC)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
200 - 500 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 10 vol-ppm
Måleområde
501 - 1000 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 16 vol-ppm
Måleområde
1001 - 1750 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 26 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering avgassmålere med kalibrert referansegass iht. intern prosedyre 4.1.3. Kalibrering med to forskjellige gasskonsentrasjoner, en med høye gassverdier og en med lave gassverdier. Referansegass som tilføres inneholder Propan og omregnes til HC med en PEF-faktor som er instrumentavhengig.

Avgassmåling: Karbonmonoksid (CO)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,7 vol% til 5,4 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 vol% ved 0,8 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,12 vol% ved 5,2 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av avgassmålere med kjent kalibrert referansegass iht. intern prosedyre 4.1.3. Kalibrering med to forskjellige gasskonsentrasjoner, en med høye gassverdier og en med lave gassverdier.

Avgassmåling: Karbondioksid (CO2)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3,0 vol% til 14,5 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,17 vol% ved 3,5 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,37 vol% ved 14 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av avgassmålere med kjent kalibrert referansegass iht. intern prosedyre 4.1.3. Kalibrering med to forskjellige gasskonsentrasjoner, en med høye gassverdier og en med lave gassverdier.
Permanent laboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling: Hydrokarboner (HC)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
200 - 500 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 10 vol-ppm
Måleområde
501 - 1000 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 16 vol-ppm
Måleområde
1001 - 1750 vol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 26 vol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering avgassmålere med kalibrert referansegass iht. intern prosedyre 4.1.3. Kalibrering med to forskjellige gasskonsentrasjoner, en med høye gassverdier og en med lave gassverdier. Referansegass som tilføres inneholder Propan og omregnes til HC med en PEF-faktor som er instrumentavhengig.

Avgassmåling: Karbonmonoksid (CO)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,7 vol% til 5,4 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 vol% ved 0,8 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,12 vol% ved 5,2 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av avgassmålere med kjent kalibrert referansegass iht. intern prosedyre 4.1.3. Kalibrering med to forskjellige gasskonsentrasjoner, en med høye gassverdier og en med lave gassverdier.

Avgassmåling: Karbondioksid (CO2)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
3,0 vol% til 14,5 vol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,17 vol% ved 3,5 vol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,37 vol% ved 14 vol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av avgassmålere med kjent kalibrert referansegass iht. intern prosedyre 4.1.3. Kalibrering med to forskjellige gasskonsentrasjoner, en med høye gassverdier og en med lave gassverdier.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Røykgassmåling: Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10,0 - 92,0% opasitet
Usikkerhet (CMC)
± 1,5% opasitet

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering iht. intern prosedyre 4.1.4. Kalibrering med 2 eller flere filtre.

Røykgassmåling: K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,07 m-1 til 5,80 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,08 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering iht. intern prosedyre 4.1.4. Kalibrering med 2 eller flere filtre.

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 20 mm/m (0-2%) nedvinkling
Usikkerhet (CMC)
± 2,1 mm/m (0,21% nedvinkling)
Måleområde
20,1 - 40 mm/m (2-4%) nedvinkling
Usikkerhet (CMC)
± 2,4 mm/m (0,24% nedvinkling)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av lysjusteringsapparat med kjent kalibrert referanseutstyr iht. intern metode 4.1.6.
Permanent laboratorium K08 Optiske størrelser

Røykgassmåling: Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
10,0 - 92,0% opasitet
Usikkerhet (CMC)
± 1,5% opasitet

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering iht. intern prosedyre 4.1.4. Kalibrering med 2 eller flere filtre.

Røykgassmåling: K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,07 m-1 til 5,80 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,08 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering iht. intern prosedyre 4.1.4. Kalibrering med 2 eller flere filtre.

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 - 20 mm/m (0-2%) nedvinkling
Usikkerhet (CMC)
± 2,1 mm/m (0,21% nedvinkling)
Måleområde
20,1 - 40 mm/m (2-4%) nedvinkling
Usikkerhet (CMC)
± 2,4 mm/m (0,24% nedvinkling)

Merknad/ref. til intern prosedyre: Kalibrering av lysjusteringsapparat med kjent kalibrert referanseutstyr iht. intern metode 4.1.6.