Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 052

Max Sievert AS

Hausmannsgt 6
0186 Oslo

Telefon: 22992090
E-post: firmapost@maxsievert.no
Hjemmeside: http://www.maxsievert.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Max Sievert AS
Hausmannsgt 6
0186 OsloPermanent laboratorium K10 Temperatur, fuktighet og termofysiske egenskaper

Direktevisende termometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
-80 °C til -50 °C
Usikkerhet (CMC)
± 20 mK
Måleområde
-50 °C til 100 °C
Usikkerhet (CMC)
± 15 mK
Måleområde
100 °C til 200 °C
Usikkerhet (CMC)
± 20 mK
Måleområde
200 °C til 400 °C
Usikkerhet (CMC)
± 40 mK
Måleområde
400 °C til 500 °C
Usikkerhet (CMC)
± 65 mK
Måleområde
500 °C til 660 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,11 K

Merknad/ref. til intern prosedyre: Referanseinstrument: SPRT/kvartz termometer. Metode 010.

Resistansetermometer

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
- 80 °C til - 50 °C
Usikkerhet (CMC)
± 20 mK
Måleområde
- 50 °C til 100 °C
Usikkerhet (CMC)
± 15 mK
Måleområde
100 °C til 200 °C
Usikkerhet (CMC)
± 20 mK
Måleområde
200 °C til 400 °C
Usikkerhet (CMC)
± 40 mK
Måleområde
400 °C til 500 °C
Usikkerhet (CMC)
± 65 mK
Måleområde
500 °C til 660 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,11 K

Merknad/ref. til intern prosedyre: Referanseinstrument: SPRT/kvartz termometer. Metode 012.

Termoelementer (type K, T, J, N, E, R, S og B)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
- 80 °C til - 40 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,4 K
Måleområde
- 40 °C til 300 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,3 K
Måleområde
300 °C til 500 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,4 K
Måleområde
500 °C til 660 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,6 K

Merknad/ref. til intern prosedyre: Referanseinstrument: SPRT/kvartz termometer. Metode 006.

Temperaturtransmittere

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0 °C til 100 °C
Usikkerhet (CMC)
± 22 mK

Merknad/ref. til intern prosedyre: Referanseinstrument: SPRT/kvartz termometer. Metode 013. Gjelder instrumenter med målområdet fra 0 °C til 100 °C.

Temperaturtransmittere

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
- 50 °C til 100 °C
Usikkerhet (CMC)
± 40 mK
Måleområde
100 °C til 250 °C
Usikkerhet (CMC)
± 60 mK

Merknad/ref. til intern prosedyre: Referanseinstrument: SPRT/kvartz termometer. Metode 013. Gjelder instrumenter med målområdet fra - 50 °C til 250 °C.

Temperaturtransmittere

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
- 80 °C til 100 °C
Usikkerhet (CMC)
± 75 mK
Måleområde
100 °C til 300 °C
Usikkerhet (CMC)
± 95 mK
Måleområde
300 °C til 500 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,12 K
Måleområde
500 °C til 660 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,16 K

Merknad/ref. til intern prosedyre: Referanseinstrument: SPRT/kvartz termometer. Metode 013. Gjelder instrumenter med målområdet fra - 80 °C til 660 °C.

Loggere med innbygd sensor i klimaskapet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
- 40 °C til - 20 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,81 K
Måleområde
- 20 °C til 0 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,7 K
Måleområde
0 °C til 25 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,18 K
Måleområde
25 °C til 50 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,22 K
Måleområde
50 °C til 100 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,45 K
Måleområde
100 °C til 150 °C
Usikkerhet (CMC)
± 0,77 K

Merknad/ref. til intern prosedyre: Testo 735 med PT100. Metode 008.