Du er her:
Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

CAL 051

Nordic Lift AS

Østre Rosten 72
7075 Tiller

Telefon: 73824310 / mob: 48865600
E-post: kay@nordiclift.no
Hjemmeside: http://www.nordiclift.no
Laboratoriet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17025:2017
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Nordic Lift AS
Østre Rosten 72
7075 TillerFeltlaboratorium K05 Mekaniske størrelser

Bremseprøver - Lastcelle (transducer)

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 - 14 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,013 kN ved 1 kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,087 kN ved 14 kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres med en elektronisk transducer. Denne benyttes til å stegvis påtrykke en gitt last som sammenlignes med verdien som måles av enhet under test (objektet).

Bremseprøver - Dødvekt

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1 - 14 kN
Usikkerhet (CMC)
± 0,014 kN ved 1kN
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,092 kN ved 14kN

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres med lodd. Disse benyttes til å stegvis påtrykke en gitt last som sammenlignes med verdien som måles av enhet under test (objektet).
Feltlaboratorium K07 Fluide størrelser

Avgassmåling - Hydrokarboner

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
400 - 2050 mol-ppm
Usikkerhet (CMC)
± 11 mol-ppm ved 444 mol-ppm
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 21 mol-ppm ved 2004 mol-ppm

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon.

Avgassmåling - Karbonmonoksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
0,8 - 4,2 mol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 mol% ved 1,00 mol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,06 mol% ved 3,99 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon.

Avgassmåling - Karbondioksid

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
4,3 - 14,6 mol%
Usikkerhet (CMC)
± 0,2 mol% ved 5,0 mol%
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,2 mol% ved 13,9 mol%

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og to referansegasser med forskjellige konsentrasjoner, en med lav konsentrasjon og en med høy konsentrasjon.
Feltlaboratorium K08 Optiske størrelser

Røykgassmåling - Opasitet

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
19 % - 91 %
Usikkerhet (CMC)
± 1,0 % ved 19,9 %
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,6 % ved 90,8 %

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og 2 eller flere referansefiltre (med lav og høy opasitet).

Lysjusteringsapparat

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
± 25,0 mm/m
Usikkerhet (CMC)
± 1,4 mm/m

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved bruk av en kalibrert laser som stilles vinkelrett på lyskassen. Laserlyset, som består av et kryss, blir sendt inn og fokusert gjennom linsen til lyskassen. Lyskassen har en horisontal senterlinje. Avviket mellom laserlyset og senterlinjen i horisontal retning bestemmes.

Røykgassmåling - K-verdi

Måleområde
Usikkerhet (CMC)
Måleområde
1,03 - 5,55 m-1
Usikkerhet (CMC)
± 0,04 m-1 ved 1,03 m-1
Måleområde
Usikkerhet (CMC)
± 0,08 m-1 ved 5,55 m-1

Merknad/ref. til intern prosedyre: Objektet kalibreres ved hjelp av nullpunkt og 2 eller flere referansefiltre (med lav og høy opasitet).