Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 035

Mørenot Aquaculture AS

Husøyvegen 270
4262 Avaldsnes

Telefon: +47 702 09 500
E-post: aquaculture@morenot.no
Hjemmeside: http://www.morenot.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
Mørenot Aquaculture AS
Husøyvegen 270
4262 AvaldsnesEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Forankringsanalyse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
NYTEK23 (FOR-2022-08-22-1484): Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag 
Merknad/metode
NS 9415:2021