Norsk akkreditering

Akkrediteringsomfang for

INSP 038

NOFI Tromsø AS

Eidvegen 642
9105 Kvaløya

Telefon: 77698000/77968001
E-post: post@nofi.no
Hjemmeside: http://www.nofi.no
Inspeksjonsorganet tilfredsstiller kravene i

NS-EN ISO/IEC 17020:2012
Akkrediteringen omfatter:
Den administrative/geografiske enheten:
NOFI Tromsø AS
Eidveien 642
9105 KvaløyaEr akkreditert som inspeksjonsorgan type C innenfor følgende:
Inspeksjonsområde
Inspeksjonsomfang
Normativt dokument/kompetanseområde
Merknad/metode
Inspeksjonsområde
Fortøyningsanalyse
Inspeksjonsomfang
Nye, i drift
Normativt dokument/kompetanseområde
Nytek forskriften og NS 9415:2009: Flytende oppdrettsanlegg. Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, dimensjonering, utførelse, montering og drift 
Merknad/metode